Mysla na nowu pěstowarnju

wutora, 05. decembera 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Při wjesnym wuwiću chcedźa serbsku rěč a kulturu spěchować

Rowno (AK/SN). Strukturnu změnu w srjedźnej Łužicy chcedźa w Rownom aktiwnje a kreatiwnje přewodźeć. Tomu móže kóždy wobydler přinošować. „Chcemy, zo móžemy we wsy dale derje žiwi być a zo so wjes wuwiła“, rjekny wjesny předstejićer Matthias Jainsch minjeny­ pjatk na informaciskim zarjadowanju před 60 wobydlerjemi.

Tuchwilu zdźěła dźěłowa skupina wuwićowy koncept. „Ćežišćo wuwića je trojozynk mjez Njepilic statokom, Witaj-pěstowarnju „Milenka“ a łužiskim centrumom za europske narodne mjeńšiny“, rozłoži Jainsch. W pěstowarni maja 45 městnow. Dokelž pak su wone na tři poschody rozdźělene, faworizuja nowotwar ze 60 městnami. Dotalnu pěstowarnju móhli potom jako wjesny towarstwowy dom wužiwać. Dale zachować ma so Njepilic statok, hdźež pěstuja serbske tradicije a nałožki w běhu lěta.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

  • Pnačičanski procesion - Die Panschwitzer Prozession.
  • Kulowscy křižerjo - Die Witticheunauer Kreuzreiter.
  • Njebjelčanscy křižerjo – Die Nebelschützer Verkündigungsprozession.
  • Chróšćanski křižerski procesion - Die Crostwitzer Osterreiter.
  • Baćonscy křižerjo - Osterreiter in Storcha
  • Ralbičanscy křižerjo - Die Ralbitzer Osterprozession.
  • Baćonscy křižerjo - Osterreiter in Storcha

nowostki LND