Adwentne wiki prěni raz na dworje

wutora, 05. decembera 2017
artikl hódnoćić
(0 )
We wobłuku adwentnych wikow klóštra Marijineje hwězdy budźe tohorunja klóšterski wobchod wočinjeny, hdźež so Karina Čižankowa (naprawo) na prawje wjele wopytowarjow wjeseli.  Foto: Feliks Haza We wobłuku adwentnych wikow klóštra Marijineje hwězdy budźe tohorunja klóšterski wobchod wočinjeny, hdźež so Karina Čižankowa (naprawo) na prawje wjele wopytowarjow wjeseli. Foto: Feliks Haza

Pančicy-Kukow (AK/SN). Wjele zajimawych wudźěłkow cistercienskich sotrow budu pjatk a sobotu, 8. a 9. decembra, na lětušich adwentnych wikach klóštra Marijineje hwězdy w Pančicach-Kukowje w poskitku. „Wudźěłki so derje do adwentneho časa hodźa“, wjeseli so Karina Čižankowa z klóšterskeho wobchoda. Hromadźe ze sotrami konwentna, z dźěłarnjemi swjateho Michała a z Křesćansko-socialnym kubłanskim skutkom (CSB) wona wiki přihotuje. Tež twarski nawoda klóštra Daniel Rychtar je do přihotow zapřijaty. Prěni raz wotměja so wiki­ na klóšterskim dworje.

Dźěłarnje za zbrašenych změja na nich wjacore stejnišća, přeradźi nawodnica Karin Ziesch. Mjez druhim poskićuja keramiku, swěčki, pječwo a dalše wudźěłki. Zbrašeni jednotliwe stejnišća sobu natwarja a tež hodowne štomy sobu předawaja. Swójske stejnišćo změja tohorunja klóšterske sotry, kotrež chcedźa likery, wšelku sól, wolij, kisało a dalše předawać.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND