Adwentne wiki prěni raz na dworje

wutora, 05. decembera 2017
artikl hódnoćić
(0 )
We wobłuku adwentnych wikow klóštra Marijineje hwězdy budźe tohorunja klóšterski wobchod wočinjeny, hdźež so Karina Čižankowa (naprawo) na prawje wjele wopytowarjow wjeseli.  Foto: Feliks Haza We wobłuku adwentnych wikow klóštra Marijineje hwězdy budźe tohorunja klóšterski wobchod wočinjeny, hdźež so Karina Čižankowa (naprawo) na prawje wjele wopytowarjow wjeseli. Foto: Feliks Haza

Pančicy-Kukow (AK/SN). Wjele zajimawych wudźěłkow cistercienskich sotrow budu pjatk a sobotu, 8. a 9. decembra, na lětušich adwentnych wikach klóštra Marijineje hwězdy w Pančicach-Kukowje w poskitku. „Wudźěłki so derje do adwentneho časa hodźa“, wjeseli so Karina Čižankowa z klóšterskeho wobchoda. Hromadźe ze sotrami konwentna, z dźěłarnjemi swjateho Michała a z Křesćansko-socialnym kubłanskim skutkom (CSB) wona wiki přihotuje. Tež twarski nawoda klóštra Daniel Rychtar je do přihotow zapřijaty. Prěni raz wotměja so wiki­ na klóšterskim dworje.

Dźěłarnje za zbrašenych změja na nich wjacore stejnišća, přeradźi nawodnica Karin Ziesch. Mjez druhim poskićuja keramiku, swěčki, pječwo a dalše wudźěłki. Zbrašeni jednotliwe stejnišća sobu natwarja a tež hodowne štomy sobu předawaja. Swójske stejnišćo změja tohorunja klóšterske sotry, kotrež chcedźa likery, wšelku sól, wolij, kisało a dalše předawać.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND