Adwentne wiki prěni raz na dworje

wutora, 05. decembera 2017
artikl hódnoćić
(0 )
We wobłuku adwentnych wikow klóštra Marijineje hwězdy budźe tohorunja klóšterski wobchod wočinjeny, hdźež so Karina Čižankowa (naprawo) na prawje wjele wopytowarjow wjeseli. Foto: Feliks Haza We wobłuku adwentnych wikow klóštra Marijineje hwězdy budźe tohorunja klóšterski wobchod wočinjeny, hdźež so Karina Čižankowa (naprawo) na prawje wjele wopytowarjow wjeseli. Foto: Feliks Haza

Pančicy-Kukow (AK/SN). Wjele zajimawych wudźěłkow cistercienskich sotrow budu pjatk a sobotu, 8. a 9. decembra, na lětušich adwentnych wikach klóštra Marijineje hwězdy w Pančicach-Kukowje w poskitku. „Wudźěłki so derje do adwentneho časa hodźa“, wjeseli so Karina Čižankowa z klóšterskeho wobchoda. Hromadźe ze sotrami konwentna, z dźěłarnjemi swjateho Michała a z Křesćansko-socialnym kubłanskim skutkom (CSB) wona wiki přihotuje. Tež twarski nawoda klóštra Daniel Rychtar je do přihotow zapřijaty. Prěni raz wotměja so wiki­ na klóšterskim dworje.

Dźěłarnje za zbrašenych změja na nich wjacore stejnišća, přeradźi nawodnica Karin Ziesch. Mjez druhim poskićuja keramiku, swěčki, pječwo a dalše wudźěłki. Zbrašeni jednotliwe stejnišća sobu natwarja a tež hodowne štomy sobu předawaja. Swójske stejnišćo změja tohorunja klóšterske sotry, kotrež chcedźa likery, wšelku sól, wolij, kisało a dalše předawać.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND