Na dźěłowych wikach dale nowych ludźi pytaja

póndźela, 04. decembera 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Před lětami je ličba bjezdźěłnych w zymskich měsacach stajnje sezonalnje přiběrała. Tónle zjaw so dźensa lědma­ hišće jewi, kaž najnowše ličby z agentury za dźěło pokazuja.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019

nowostki LND