Na dźěłowych wikach dale nowych ludźi pytaja

póndźela, 04. decembera 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Před lětami je ličba bjezdźěłnych w zymskich měsacach stajnje sezonalnje přiběrała. Tónle zjaw so dźensa lědma­ hišće jewi, kaž najnowše ličby z agentury za dźěło pokazuja.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND