Klětu wsy bóle wobkedźbować

póndźela, 04. decembera 2017
artikl hódnoćić
(0 )

W měšćanskich dźělach Wojerec chcedźa tójšto zwoprawdźić

Wojerecy (AK/SN). Při hospodarskim planowanju města Wojerec za lěto 2018 maja so měšćanske dźěle na přiměrjene wašnje wobkedźbować. Tónle namjet frakcije Swobodnych wolerjow je měšćanska rada na zašłym posedźenju wobzamknyła­. Zaměr je, plany naprawow w jednotliwych měšćanskich dźělach do hospodarskeho plana města zapisać. W Brětni-Michałkach, Němcach, Hórnikecach, Čornym Chołmcu a Ćisku bydli dohromady nimale 4 500 ludźi, štož wučinja 13 procentow cyłkowneho wobydlerstwa Wojerec.

Hač na Ćisk přeja sej na wšitkich wsach gmejnskeho dźěłaćerja. W Brětni-Michałkach maja dale za wažne, wuwiwać wólnočasny wobłuk při bliskowočerstwjenišću Cyhelowy hat, ponowić někotre puće a zastarać wobydlerjow ze spěšnym internetom. Nimo toho je trjeba, fasadu a třěchu pěstowarnje w nošerstwje CSB ponowić.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND