Zbrašenych lěpje spěchować

srjeda, 06. decembera 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Manuela Čornakowa jako kubłanska přewodnica a koordinator Zygmunt Potocki rozłožištaj wčera w klóštrje Marijinej hwězdźe starobiskopej Joachimej Reineltej (wotprawa) a dalšim zajimcam wobsahi noweho projekta „Educatio, Repetitio, Labora – čas žiwjenja wuknyć za zbrašenych“.  Foto: Alfons Handrik Manuela Čornakowa jako kubłanska přewodnica a koordinator Zygmunt Potocki rozłožištaj wčera w klóštrje Marijinej hwězdźe starobiskopej Joachimej Reineltej (wotprawa) a dalšim zajimcam wobsahi noweho projekta „Educatio, Repetitio, Labora – čas žiwjenja wuknyć za zbrašenych“. Foto: Alfons Handrik

Nowy hranicy přesahowacy projekt za dźěło a dalekubłanje

Pančicy-Kukow (aha/SN). Nowy kooperaciski program ERL „Educatio, Repetitio, Labora – čas žiwjenja wuknyć za zbrašenych“ su wčera w klóštrje Marijinej hwězdźe předstajili. Wobsahi hač do junija 2020 trajaceho projekta we wobłuku INTERREG Pólska–Sakska mjez wustawom za powołanske aktiwizowanje zbrašenych we wokrjesu Złotoryja a dźěłarnju za zbrašenych swjateho Michała w Pančicach-Kukowje staj koordinator Zygmunt Potocki a kubłanska přewodnica Manuela Čornakowa rozłožiłoj.

Hłowny zaměr projekta je, spěchować zbrašenych młodych ludźi w dźěłowym procesu a polěpšić mjezyčłowjesku kom­petencu.­ Tak nastaja za wobě dźěłarni stajnje pjeć powołanskich profilow. Za pólsku­ stronu budu to ćišć knihow a wjazanje kaž tež dźěło w gastronomiji. W dźě­łarni Swj. Michała wěnuja so zahrodnistwu, blidarskim dźěłam, skut­kowanju w pjekarni a kreatiwnym nadawkam. Přiswojenym znajomosćam ma sćěhować powołanske dalekubłanje w praksy. Na woběmaj stronomaj planuja najwšelakoriše zarjadowanja za zbrašenych. Předwidźana je tohorunja wuměna fachoweho personala a přistajenych ze zaměrom, kulturu a nałožki susoda lěpje zeznawać. Přetwar a powjetšenje klóšterskeje pjekarnje z kofejownju k městnu zetkanja za turistow ma prěnjotnje tomu přinošować, zo zbrašenych tam na městnje do dźěłoweho procesa zapřijeja.

Starobiskop Joachim Reinelt, kiž je do nowinarskeje konferency ze zbrašenymi Božu mšu swjećił, wuzběhny, zo „projekt w našim bohatym kraju přinošuje k dopóznaću, zo je kóždy čłowjek runohódny. Dale twarja z nim mosty mjez woběmaj krajomaj.“ Zapósłanc Sakskeho krajneho sejam Alojs Mikławšk (CDU) wopodstatni trěbnosć projekta z tym, zo dóstanu najsłabši towaršnosće widźomnu perspektiwu na dźěłowych wikach. Priorka klóštra sotra Gabriela Hesse pokaza na móžnosće mjezsobneje wuměny na fachowym a kulturnym polu. Spěchowansku sumu 1,25 milionow eurow wužiwaja tohorunja za wjacore twarske naprawy při powjetšenju dźěłarnje na pólskej stronje.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND