Zbrašenych lěpje spěchować

srjeda, 06. decembera 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Manuela Čornakowa jako kubłanska přewodnica a koordinator Zygmunt Potocki rozłožištaj wčera w klóštrje Marijinej hwězdźe starobiskopej Joachimej Reineltej (wotprawa) a dalšim zajimcam wobsahi noweho projekta „Educatio, Repetitio, Labora – čas žiwjenja wuknyć za zbrašenych“. Foto: Alfons Handrik Manuela Čornakowa jako kubłanska přewodnica a koordinator Zygmunt Potocki rozłožištaj wčera w klóštrje Marijinej hwězdźe starobiskopej Joachimej Reineltej (wotprawa) a dalšim zajimcam wobsahi noweho projekta „Educatio, Repetitio, Labora – čas žiwjenja wuknyć za zbrašenych“. Foto: Alfons Handrik

Nowy hranicy přesahowacy projekt za dźěło a dalekubłanje

Pančicy-Kukow (aha/SN). Nowy kooperaciski program ERL „Educatio, Repetitio, Labora – čas žiwjenja wuknyć za zbrašenych“ su wčera w klóštrje Marijinej hwězdźe předstajili. Wobsahi hač do junija 2020 trajaceho projekta we wobłuku INTERREG Pólska–Sakska mjez wustawom za powołanske aktiwizowanje zbrašenych we wokrjesu Złotoryja a dźěłarnju za zbrašenych swjateho Michała w Pančicach-Kukowje staj koordinator Zygmunt Potocki a kubłanska přewodnica Manuela Čornakowa rozłožiłoj.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND