Planowanja za dwórnišćo postupuja

wutora, 12. decembera 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Budyšin (SN/at). Planowanja wokrjesneho zarjadnistwa za wužiwanje dwórnišćoweho twarjenja w Budyšinje postupuja. 1. přirjadnik krajneho rady Udo Wićaz (CDU) je radźićelow wčera na posedźenju Budyskeho wokrjesneho sejmika wo tym informował, zo trjebaja za zaměstnjenje zarjadow z najwjace klientami wjetšu přestrjeń, hač je dotal wobličene. We wobzamknjenju wokrjesneho sejmika z 13. junija 2016 bě rěč wo 4 000 kwadratnych metrach. „Do dwórnišća matej socialny a młodźinski zarjad zaćahnyć. Smy pře­strjeń po ličbje 235 sobudźěłaćerjow a jich specifiskeho nadawka znowa wobličili; a trjebamy nětko 4 650 kwadratnych metrow“, Udo Wićaz rozłoži.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

  • Pnačičanski procesion - Die Panschwitzer Prozession.
  • Kulowscy křižerjo - Die Witticheunauer Kreuzreiter.
  • Njebjelčanscy křižerjo – Die Nebelschützer Verkündigungsprozession.
  • Chróšćanski křižerski procesion - Die Crostwitzer Osterreiter.
  • Baćonscy křižerjo - Osterreiter in Storcha
  • Ralbičanscy křižerjo - Die Ralbitzer Osterprozession.
  • Baćonscy křižerjo - Osterreiter in Storcha

nowostki LND