Planowanja za dwórnišćo postupuja

wutora, 12. decembera 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Budyšin (SN/at). Planowanja wokrjesneho zarjadnistwa za wužiwanje dwórnišćoweho twarjenja w Budyšinje postupuja. 1. přirjadnik krajneho rady Udo Wićaz (CDU) je radźićelow wčera na posedźenju Budyskeho wokrjesneho sejmika wo tym informował, zo trjebaja za zaměstnjenje zarjadow z najwjace klientami wjetšu přestrjeń, hač je dotal wobličene. We wobzamknjenju wokrjesneho sejmika z 13. junija 2016 bě rěč wo 4 000 kwadratnych metrach. „Do dwórnišća matej socialny a młodźinski zarjad zaćahnyć. Smy pře­strjeń po ličbje 235 sobudźěłaćerjow a jich specifiskeho nadawka znowa wobličili; a trjebamy nětko 4 650 kwadratnych metrow“, Udo Wićaz rozłoži.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND