Prawočan pokal prěnjeho turněra dobył

póndźela, 11. decembera 2017
artikl hódnoćić
(0 )
15 kartyplacarjow je so na njedawnym prěnim Wěteńčanskim škotowym turněrje wobdźěliło.  Foto: Michał Zahon 15 kartyplacarjow je so na njedawnym prěnim Wěteńčanskim škotowym turněrje wobdźěliło. Foto: Michał Zahon

Wěteńca (mz/SN). Prěni škotowy turněr we Wěteńcy su njedawno přewjedli. Mikławš­ Zahon přeprosy sej na njón młódšich kaž tež staršich přećelow zbliska a zdaloka, zo bychu najlěpšeho škotowarja wječora zwěsćili. Cyłkownje wobdźěli so 15 kartyplacarjow. Po tym zo bě po­ prěnim kole ze 14 wobdźělnikami dobyćer wječora z 2 218 dypkami hižo nimale wěsty, popřachu sej přestawku z ćopłym přikuskom. Po tym napjatosć na wuslědk druheho koła widźomnje přiběraše. Nic naposledk pola pjatnateho hrajerja, kiž so hakle druhemu kołu při­druži. Jemu přiznachu přerězk dypkow prěnjeho koła ze šwarnymaj 1 002 dypkomaj. W druhim kole wotměchu za pjeć blidami ze stajnje třomi škotowarjemi 36 hrow.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND