Přidatne ćahi

wutora, 12. decembera 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Ze změnu zymskeho jězbneho plana wobchadneho zwjazka Hornje Łobjo (VVO) jězdźi z Drježdźan wjace ćahow do Kinsporka a Kamjenca. To je wosebje tež za wopytowarjow Drježdźanskich hodownych wikow přihódne.

Budyšin (SN). Nimo změnow busoweho wobchada w zapadnej Łužicy maja pu­ćowacy lětsa wokoło hód wjace nowych poskitkow w železniskim wobchadźe k dispoziciji. Regionalny bus Hornja Łužica, Wojerowska wobchadna towaršnosć, Sak­ska měšćanska železnica, Trilex a Němska regioželeznica su swoje jězbne plany zawčerawšim změnili.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Sernjany su swoju róčnicu prěnjeho naspomnjenja wsy před 600 lětami z wosebitym wjesnym swjedźenjom wuspěšnje woswjećili. Tule nańdźeće někotre fotowe impresije wo tym:
Zerna feierte unlängst die Ersterwähnung des Ortes vor 600 Jahren mit einem beson

nowostki LND