Radźićeljo tłóča na nowy móst

štwórtk, 14. decembera 2017
artikl hódnoćić
(0 )

W Budyšinje móhł nowy móst za ­pěškow wot turistiskeho parkowanišća na Schliebenowej do stareho města ­nastać. Tež měšćanske zarjadnistwo ­za projektom steji. Nic pak na wšón gwałt.

Budyšin (CK/SN). Z dobrej powěsću Budyski wyši měšćanosta Alexander Ahrens (SPD) čłonow měšćanskeje rady na jich wčerawšim posedźenju překwapi. Po tym zo běchu dwanaće lět na tym dźěłali, su minjeny pjatk ležownosći při Schliebenowej wuměnili. Z tym je jedyn z předpokładow spjelnjeny, zo móža wot turistow wulce wužiwane parkowanišćo powjetšić a pódla njeho tak mjenowanu wobydlersku łuku za najwšelakoriše zarjadowanja wutworić. Předewšěm pak je to wuměnjenje za to, zo nastanje wisaty móst na napjatych powjazach přez sprjewiny doł k staremu městu.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

fueorg misain karten sorbisch

  • Mjeztym 5. dźěłarničku pod hesłom „Serbska narodna drasta“ je Kamjenska župa „Michał Hórnik“ 24. apryla na Chróšćanskej farje přewjedła. Tónraz wěnowachu so zhotowjenju a rjedźenju čěpcow a bantow. Předstajiła je dźěła něhdźe 20 zajimčam wěcywustojna

nowostki LND