Pomhaja při njezbožach

wutora, 19. decembera 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Zastupowacy nawoda Sćiječanskeje wohnjoweje wobory Thomas Frenzel (naprawo) rozkładuje nowe pomocne a hašenske jězdźidło.  Foto: Carmen Schumann Zastupowacy nawoda Sćiječanskeje wohnjoweje wobory Thomas Frenzel (naprawo) rozkładuje nowe pomocne a hašenske jězdźidło. Foto: Carmen Schumann

Wohnjowym wobornikam nowe hašenske jězdźidło přepodali

Sćijecy (CS/SN). Wulki wokomik bě minjeny pjatk za Sćiječanskich dobrowólnych wohnjowych wobornikow. Jim přepodachu nowe pomocne a hašenske skupinske­ jězdźidło HLF 10. Zastupowacy nawoda wobornikow Thomas Frenzel měješe ruce połnej dźěła, zo by mnohim zajimcam techniske wosebitostki jězdźidła rozkładł. Wone płaći 325 000 eurow, z čehož je Swobodny stat Sakska 129 000 eurow přidał.

Sćiječanska wohnjowa wobora ma za cyłkowne wobornistwo města Budyšina wulki wuznam, dokelž je za awtodróhu, Wjazońčansku dróhu a dalše wažne puće přisłušna. Techniska pomoc při wobchadnych njezbožach wučinja tuž najwjetši dźěl jeje zasadźenjow.

Nowe hašenske jězdźidło su po přećach kameradow wuhotowali. Tak su na přikład jednotliwe městna w mustwowej kabinje optiměrowali. Nimo toho stwo­richu zwisk k šoferowej kabinje, tak zo móža so wobornicy, kotřiž zady sedźa, lěpje z prědku sedźacym skupinskim nawodu dorozumić. Nutřkownje je jěz­dźidło wšudźe wuswětlene, tak zo maja wobornicy tež póćmje wšitke trěbne graty­ spěšnje k rukomaj.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

  • Pnačičanski procesion - Die Panschwitzer Prozession.
  • Kulowscy křižerjo - Die Witticheunauer Kreuzreiter.
  • Njebjelčanscy křižerjo – Die Nebelschützer Verkündigungsprozession.
  • Chróšćanski křižerski procesion - Die Crostwitzer Osterreiter.
  • Baćonscy křižerjo - Osterreiter in Storcha
  • Ralbičanscy křižerjo - Die Ralbitzer Osterprozession.
  • Baćonscy křižerjo - Osterreiter in Storcha

nowostki LND