Pomhaja při njezbožach

wutora, 19. decembera 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Zastupowacy nawoda Sćiječanskeje wohnjoweje wobory Thomas Frenzel (naprawo) rozkładuje nowe pomocne a hašenske jězdźidło.  Foto: Carmen Schumann Zastupowacy nawoda Sćiječanskeje wohnjoweje wobory Thomas Frenzel (naprawo) rozkładuje nowe pomocne a hašenske jězdźidło. Foto: Carmen Schumann

Wohnjowym wobornikam nowe hašenske jězdźidło přepodali

Sćijecy (CS/SN). Wulki wokomik bě minjeny pjatk za Sćiječanskich dobrowólnych wohnjowych wobornikow. Jim přepodachu nowe pomocne a hašenske skupinske­ jězdźidło HLF 10. Zastupowacy nawoda wobornikow Thomas Frenzel měješe ruce połnej dźěła, zo by mnohim zajimcam techniske wosebitostki jězdźidła rozkładł. Wone płaći 325 000 eurow, z čehož je Swobodny stat Sakska 129 000 eurow přidał.

Sćiječanska wohnjowa wobora ma za cyłkowne wobornistwo města Budyšina wulki wuznam, dokelž je za awtodróhu, Wjazońčansku dróhu a dalše wažne puće přisłušna. Techniska pomoc při wobchadnych njezbožach wučinja tuž najwjetši dźěl jeje zasadźenjow.

Nowe hašenske jězdźidło su po přećach kameradow wuhotowali. Tak su na přikład jednotliwe městna w mustwowej kabinje optiměrowali. Nimo toho stwo­richu zwisk k šoferowej kabinje, tak zo móža so wobornicy, kotřiž zady sedźa, lěpje z prědku sedźacym skupinskim nawodu dorozumić. Nutřkownje je jěz­dźidło wšudźe wuswětlene, tak zo maja wobornicy tež póćmje wšitke trěbne graty­ spěšnje k rukomaj.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND