Prócuja so dale wo pěstowarnju

srjeda, 20. decembera 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Poslednje posedźenje gmejnskich radźićelow w běhu lěta su stajnje dobra składnosć, bilancu sćahnyć a hižo raz do přichoda hladać. To činjachu wčera tohorunja delanscy radźićeljo.

Róžant (JK/SN). Minjene lěto drje gmejnskim radźićelam w Ralbicach-Róžeńće dołho w pomjatku wostanje. Dlěši čas nawjedowaštaj gmejnu a rjadowaštaj komunalne nadawki zastupowacaj wjesnjanostaj Tomaš Bjeńš a Michał Šołta (wobaj Swobodni wolerjo Delany), doniž so wot awgusta zaso hłowny wjesnjanosta Hubertus Ryćer (CDU) swojemu zamołwitemu zastojnstwu njewěnowaše.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli

nowostki LND