Za přichod dźěći a komuny

srjeda, 20. decembera 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Z bywšeje hudźbneje šule w Pančicach-Kukowje ma klětu hort z cyłkownje něhdźe 80 městnami nastać (nalěwo). Za to je přirjadnik Budyskeho krajneho rady Udo Wićaz wjesnjanosće Markusej Kreuzej (wotprawa, wobaj CDU) wčera přizwolenje spěchowanskich srědkow přepodał.  Foto: Marian Wjeńka/Sabine Rötschke Z bywšeje hudźbneje šule w Pančicach-Kukowje ma klětu hort z cyłkownje něhdźe 80 městnami nastać (nalěwo). Za to je přirjadnik Budyskeho krajneho rady Udo Wićaz wjesnjanosće Markusej Kreuzej (wotprawa, wobaj CDU) wčera přizwolenje spěchowanskich srědkow přepodał. Foto: Marian Wjeńka/Sabine Rötschke

Gmejnje Pančicy-Kukow spěchowanske pjenjezy za přetwar horta přizwolene

Pančicy-Kukow (SN/MWj). Kaž dohodowne wobradźenje wčera bě, jako přepodachu wjesnjanosće Pančic-Kukowa Markusej Kreuzej (CDU) w Budyskim krajnoradnym zarjedźe wopismo, zo přizwola gmejnje spěchowanske srědki za přetwar bywšeje hudźbneje šule na hort. Cyłkownu inwesticiju něhdźe 525 000 eurow spěchujetej Swobodny stat Sakska a wokrjes z cyłkownje 50 procentami. W twarjenju za pěstowarnju ma něhdźe 80 hortowych městnow nastać. Mjeztym zo tam Petra Scharfowa dale swoju kuchnju wobhospodarja, dotalny młodźinski klub z domu wućehnje. Wjacore křesła su tam hižo wurumowali. W januaru chcedźa prěnje twarske dźěła wupisać. Poběhnje-li wšitko kaž předwidźane, móhli hortowe dźěći kónc lěta 2018 z tuchwilnych pinčnych rumnosćow pěstowarnje do noweho horta přećahnyć, so Markus Kreuz nadźija. Za to přichodne měsacy třěchu, wokna, fasadu, tepjenje a sanitarne rumnosće dospołnje ponowja.

Za Wotrowskich staršich maja tele twarske plany jěry přisłód. 20 tuchwilnych hortowych městnow we Wotrowskej pěstowarni mjenujcy wuběži. Šulerjo, kotřiž tam tuchwilu chodźa, wostanu dale we Wotrowskim horće. Ručež budźe Pančičanski hort dotwarjeny, nowych šulerjow do Wotrowskeho horta njepřiwo­zmu. Carolin von Breitenbuch nima tole za zmysłapołne, kaž na posedźenju gmejnskeje rady porokowaše. Mnozy Wotrowscy­ starši sej přeja, zo je hort takrjec wokoło róžka. Gmejna porno tomu argumentuje, zo móža we Wotrowje – a runje tak w Pančicach – potom wjace pěstowarskich městnow wu­tworić, hdyž budźe nowy hort hotowy. „Wo to smy dołho wojowali, a wobhladuju to za gmejnu jako wulki postup“, rjekny radźićelka Kathrin Piller. Zastupjerjo staršiskeje rady Wotrowskeje pěstowarnje kaž Lorenz Jankowski­ a dalši so boja, zo ma so ze zawrjenjom­ horta we Wotrowje tež tamniša pěstowarnja krok po kroku zawrěć.

Tele wobmyslenja Pančičansko-Kukowski wjesnjanosta wotpokazuje. Wón skedźbnja na to, zo su Wotrowsku pěstowarnju po wulkej wodźe runje hakle wobšěrnje ponowili. Nimo toho po jeho słowach scyła móžno njeje Wotrowsku pěstowarnju zawrěć, dokelž hodźi so cyłkowna kapacita pěstowarskich městnow w gmejnje Pančicy-Kukow jeno z woběmaj zarjadnišćomaj w Pančicach a Wotrowje zaručić. „Nowe hortowe rumnosće maja tež našu serbsku zakładnu šulu w Pančicach-Kukowje sobu zawěsćić pomhać“, praji Markus Kreuz. A nic na kóncu je, kaž wón praji, wobšěrna inwesticija tež sylny argument tym, kotřiž chcyli so přichodnje w Pančicach za­sydlić a tule snano swójski dom twarić. Za nich planuje gmejna nowu bydlensku štwórć z něhdźe 25 ležownosćemi.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND