„Z přesydlenjom wjes njenarunaš“

štwórtk, 28. decembera 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Miłoraz (AK/SN). Rudi Krauz a Hans-Joachim Klei zasadźataj so za to, Miłoraz njewotbagrować. „Miłoraz ma so zaso ze žiwjenjahódnej wsu stać“, podšmórnje krajinowy moler Hans-Joachim Klei. Wonaj sej samo žadataj tež lěsy, pola a zahony wokoło wsy znowa zarjadować. „Wobkedźbować maja so při tym dalokož móžno stare wobsydstwowe poměry. Nastać ma zaso syć dróhow a pućow kaž tež dalša infrastruktura“,­ měnitaj wuměnkarjej z Rownoho a Běłeje Wody.

Mnohe dopomnjenki wobeju z Miłorazom zwjazuja. Hišće 1952 chodźachu tam wšitke žony w serbskej narodnej drasće, tež wšědnje w dźěłanskej. Serbšćina bě tehdy wobchadna rěč, powěda 80lětny Rudi Krauz. Jako dźěćo a młodostny je Hans-Joachim Klei často swoju Miłorasku ćetu wopytował. „Dompuć wjedźeše mje stajnje runu smuhu přez lěs, tamniši ‚pralěs‘“, so 78lětny dopomina. Hižo tehdy jeho stare duby fascinowachu. Ze sydom lětami bě Klei swój prěni wobraz wo lěsu namolował, z dźewjeć stwori wón prěni motiw z wolijowych barbow. Mjeztym nastachu z jeho ruki sta wobrazow, kotrež su dokumen­tacija přećiwo zabyću. Miłoraski „pralěs“ a jeho wokolina ze swojimi sylnymi dubami a bukami kaž tež hatami běštej mnohim swójbam po lěće 1945 žórło žiwjenja, něšto swjate, škita a zachowanja hódne“, Hans-Joachim Klei rozprawja. Dźeń a bóle pak so lěs Wochožanskeje jamy dla pozhubjowaše. „Tohodla měli znajmjeńša přisłušnu wjes Miłoraz zachować“, žada sej Rudi Krauz. Historiski wuznam wosady sej žada, zo wotbagrowanju zadźěwamy. Slepjanska wosada by hódnotny dźěl swojeje serbskeje identity zhubiła. „Přez lětstotki zrosćenu serbsku wjes Miłoraz z přesydlenjom njenarunaš“, je Rudi Krauz přeswědčeny.

Wobrazy Hansa-Joachima Kleija wo „pralěsu“, kotrež bě mjez druhim w Slepom, Niskej a Rózborku wustajał, dopominaja na jónkrótnu kulturnu krajinu. Zdobom wone napominaja, do hinašeho směra rozmyslować. „Němska bě dołho nawjedowacy kraj nastupajo wobnowjomne energije. Stajeny cil, hač do lěta 2020 wustork wuhlikoweho dioksida wo 40 procentow pomjeńšić, pak po dotalnym stawje hižo njedocpějemy. Dyrbimy nuznje jednać. Plany, dalše wsy kaž Miłoraz abo Prožym wotbagrować, měł koncern LEAG spušćić a wšitko za to činić, wobnowjomne energije w regionje wuwiwać“, Klei podšmórnje.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND