Kapałka duchowne srjedźišćo wsy

štwórtk, 28. decembera 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Hižo 25 lět je Pěskečanska kapałka duchowne srjedźišćo wsy. Wot prěnjeho dnja tam Jan Matka, pomocnik zwóńka, štwórć hodźiny do štwórtkowneje wječorneje Božeje mšě zwoni. Foto:  Alfons Handrik Hižo 25 lět je Pěskečanska kapałka duchowne srjedźišćo wsy. Wot prěnjeho dnja tam Jan Matka, pomocnik zwóńka, štwórć hodźiny do štwórtkowneje wječorneje Božeje mšě zwoni. Foto: Alfons Handrik

Kónc lěta wróćo zhladuješ a dopominaš so rady na wulkotne dožiwjenja. Wosebite wjerški, skedźbnjace na wjelelětne stawizny, su jubilejne zarjadowanja a swjedźenje.­ Na wosebitu róčnicu móžachu­ Pěskečenjo lětsa zhladować.

Pěskecy (aha/SN). Druhi swjaty dźeń hód po nyšporje so Pěskečenjo dopominachu, zo maja swoju kapałku mjeztym 25 lět. Wot 1992 je tele městno duchowne srjedźišćo wsy.

Hižo w NDRskim času zrodźichu někotři wjesnjenjo ideju, sej kapałku natwarić. Jich předstawy pak tehdy wězo wotpokazachu, a hakle po přewróće po jutrach 1991, dóstachu twarsku dowolnosć. Agilny kwartet– Jan Smoła, Beno Pólk, mjeztym njeboh Beno Lipič a Jan Matka – přewza nawod twarskich dźěłow, organizatoriski wotběh kaž tež za­sadźenje ćěslow a mulerjow. Wšědnje dźěłajo a kóždu sobotu wužiwajo na­twarichu nahladny Boži dom. Cyła wjes je při twarje po swojich mocach pomhała. Mějićeljo lěsow běchu darmotnje trěbne drjewo přewostajili, a w NDRskim času za twar konsuma přihotowany material bu sobu wužiwany.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

  • Pnačičanski procesion - Die Panschwitzer Prozession.
  • Kulowscy křižerjo - Die Witticheunauer Kreuzreiter.
  • Njebjelčanscy křižerjo – Die Nebelschützer Verkündigungsprozession.
  • Chróšćanski křižerski procesion - Die Crostwitzer Osterreiter.
  • Baćonscy křižerjo - Osterreiter in Storcha
  • Ralbičanscy křižerjo - Die Ralbitzer Osterprozession.
  • Baćonscy křižerjo - Osterreiter in Storcha

nowostki LND