Wuslědk wjetši hač planowany

srjeda, 03. januara 2018
artikl hódnoćić
(0 )

W Budyskim měšćanskim lěsu chcedźa wapno sypać a puć twarić

Budyšin (CK/SN). Z předanje drjewa chce město Budyšin w lěće 2018 dohromady 406 000 eurow dochodow docpěć. W měšćanskim lěsu ma so 7 468 kósnych metrow štomow podrězać, z toho 4 159 kósnych­ metrow za rězaki. Tole wuchadźa z hospodarskeho plana za komunalny lěs, kotryž je měšćanska rada na swojim zašłym posedźenju jednohłósnje wobzamknyła. Nimale 30 000 eurow wudadźa za zawěsćenje pućow přez měšćanski lěs a 25 000 eurow za znowazalěsnjenje na płoninje 4,5 hektarow.

Cyłkowne dochody wučinjeja 1,1 milion eurow, wudawki 1,2 milionaj eurow. Z deficitom 104 000 eurow planuje město prěni raz negatiwny hospodarski wuslědk. Přičina toho je wutwar jara špatneho puća wot Wuježka hač k parkowanišću pod Čornobohom, kotryž wužiwaja za transport drjewa. Za to nadźija so město Budyšin spěchowanskich srědkow. Z cyłkowneje inwesticije 896 000 eurow by komuna potom 17 procentow swójskeho podźěla płaćić dyrbjała. Hač pak móža lětsa woprawdźe twarić, njewotwisuje jenož wot financow. Hišće njepředleži žana dowolnosć přirodoškita.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

  • Pnačičanski procesion - Die Panschwitzer Prozession.
  • Kulowscy křižerjo - Die Witticheunauer Kreuzreiter.
  • Njebjelčanscy křižerjo – Die Nebelschützer Verkündigungsprozession.
  • Chróšćanski křižerski procesion - Die Crostwitzer Osterreiter.
  • Baćonscy křižerjo - Osterreiter in Storcha
  • Ralbičanscy křižerjo - Die Ralbitzer Osterprozession.
  • Baćonscy křižerjo - Osterreiter in Storcha

nowostki LND