Wuslědk wjetši hač planowany

srjeda, 03. januara 2018
artikl hódnoćić
(0 )

W Budyskim měšćanskim lěsu chcedźa wapno sypać a puć twarić

Budyšin (CK/SN). Z předanje drjewa chce město Budyšin w lěće 2018 dohromady 406 000 eurow dochodow docpěć. W měšćanskim lěsu ma so 7 468 kósnych metrow štomow podrězać, z toho 4 159 kósnych­ metrow za rězaki. Tole wuchadźa z hospodarskeho plana za komunalny lěs, kotryž je měšćanska rada na swojim zašłym posedźenju jednohłósnje wobzamknyła. Nimale 30 000 eurow wudadźa za zawěsćenje pućow přez měšćanski lěs a 25 000 eurow za znowazalěsnjenje na płoninje 4,5 hektarow.

Cyłkowne dochody wučinjeja 1,1 milion eurow, wudawki 1,2 milionaj eurow. Z deficitom 104 000 eurow planuje město prěni raz negatiwny hospodarski wuslědk. Přičina toho je wutwar jara špatneho puća wot Wuježka hač k parkowanišću pod Čornobohom, kotryž wužiwaja za transport drjewa. Za to nadźija so město Budyšin spěchowanskich srědkow. Z cyłkowneje inwesticije 896 000 eurow by komuna potom 17 procentow swójskeho podźěla płaćić dyrbjała. Hač pak móža lětsa woprawdźe twarić, njewotwisuje jenož wot financow. Hišće njepředleži žana dowolnosć přirodoškita.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND