Technika tež w zymje zahoriła

póndźela, 08. januara 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Gisbert Šiman, Alfons Čórlich a Alf-Torsten Brosam z Dobrošic (wotlěwa) wobdźiwachu wčera na Horje traktor typa MAN z lěta 1959.  Foto: Alfons Handrik Gisbert Šiman, Alfons Čórlich a Alf-Torsten Brosam z Dobrošic (wotlěwa) wobdźiwachu wčera na Horje traktor typa MAN z lěta 1959. Foto: Alfons Handrik

Hdyž přińdźe do małeje wsy z něšto wjac hač sto wobydlerjemi naraz ně­hdźe 1 000 wopytowarjow, a to zwjetša z awtom, da njezadźiwa, zo je tam kóžde­ skićace so městno zaparkowane.

Hora (aha/SN). Tomu bě wčera na Horje pola Bóšic tak, hdźež přewjedźechu mjeztym štwórte zymske zetkanje přećelow oldtimerow. Organizował bě je tamniši klub Přećelow wlečakow, kotrehož předsyda je Mario Ryćer. Klubej přisłuša něhdźe 45 čłonow. Zajim za zymske zetkanje je so kóždolětnje stopnjował. Tak běchu so čłonojo kluba hižo spočatk decembra minjeneho lěta zetkali a kóždemu konkretne nadawki a zamołwitosće přenjesli. Wone sahachu wot wobstaranja hamtskeje dowolnosće za zarjadowanje přez wabjenje a informacije tež za mjezami Sakskeje hač k zastaranju a zaručenju so hodźacych městnow k stajenju old­timerow.

Mario Ryćer chwaleše wčera podpěru wjacorych sponsorow. Rjedźic ratarski zawod ze wsy bě přewostajił hektar łuki za parkowanje, kotryž pak hodźeše so mokroty dla jeno dźělnje wužiwać.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

  • Pnačičanski procesion - Die Panschwitzer Prozession.
  • Kulowscy křižerjo - Die Witticheunauer Kreuzreiter.
  • Njebjelčanscy křižerjo – Die Nebelschützer Verkündigungsprozession.
  • Chróšćanski křižerski procesion - Die Crostwitzer Osterreiter.
  • Baćonscy křižerjo - Osterreiter in Storcha
  • Ralbičanscy křižerjo - Die Ralbitzer Osterprozession.
  • Baćonscy křižerjo - Osterreiter in Storcha

nowostki LND