Wobydlerjow za načasne ratarjenje zahorić

wutora, 09. januara 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Prěnje wuradźowanje k nowemu rjadej zarjadowanjow wotmě so njedawno w Njebjelčicach. Hłowni akterojo přihotow běchu fachowc na polu permakultury Thomas Noack, referent sakskeje krajneje centrale za politiske kubłanje Lutz Tittmann,  direktor Budyskeje ludoweje uniwersity Klaus Helbig a Njebjelčanski wjesnjanosta Tomaš Čornak (CDU, wotlěwa).  Foto: Jan Kral Prěnje wuradźowanje k nowemu rjadej zarjadowanjow wotmě so njedawno w Njebjelčicach. Hłowni akterojo přihotow běchu fachowc na polu permakultury Thomas Noack, referent sakskeje krajneje centrale za politiske kubłanje Lutz Tittmann, direktor Budyskeje ludoweje uniwersity Klaus Helbig a Njebjelčanski wjesnjanosta Tomaš Čornak (CDU, wotlěwa). Foto: Jan Kral

Njebjelčicy (JK/SN). Zo so Njebjelčanska gmejna stajnje prócuje přirodnje a regionalnje hospodarić a sej wobswět dołhodobnje čisty zachować, je dawno znate. Wosebite zarjadowanja a aktiwity w minjenych lětach su to nazornje pokazali. Nětko su tam nowu ideju zrodźili. Před pozadkom dźeń a wjetšeho zajima wobydlerjow za regionalne a přirodnje produkowane žiwidła a wudźěłki ratarstwa chce gmejna zhromadnje z akterami zjawneho a politiskeho žiwjenja Sakskeje rjad zarjadowanjow wuhotować, kotrež maja so wěnować biologiskemu a přirodnemu ratarjenju. Nimo toho chcedźa aktiwisća, ke kotrymž słušatej nimo zastupjerjow Njebjelčanskeje gmejny tež Budyska ludowa uniwersita a sakska krajna centrala za politiske kubłanje, za žiwjenje na wsy wabić.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND