Wobydlerjow za načasne ratarjenje zahorić

wutora, 09. januara 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Prěnje wuradźowanje k nowemu rjadej zarjadowanjow wotmě so njedawno w Njebjelčicach. Hłowni akterojo přihotow běchu fachowc na polu permakultury Thomas Noack, referent sakskeje krajneje centrale za politiske kubłanje Lutz Tittmann,  direktor Budyskeje ludoweje uniwersity Klaus Helbig a Njebjelčanski wjesnjanosta Tomaš Čornak (CDU, wotlěwa).  Foto: Jan Kral Prěnje wuradźowanje k nowemu rjadej zarjadowanjow wotmě so njedawno w Njebjelčicach. Hłowni akterojo přihotow běchu fachowc na polu permakultury Thomas Noack, referent sakskeje krajneje centrale za politiske kubłanje Lutz Tittmann, direktor Budyskeje ludoweje uniwersity Klaus Helbig a Njebjelčanski wjesnjanosta Tomaš Čornak (CDU, wotlěwa). Foto: Jan Kral

Njebjelčicy (JK/SN). Zo so Njebjelčanska gmejna stajnje prócuje přirodnje a regionalnje hospodarić a sej wobswět dołhodobnje čisty zachować, je dawno znate. Wosebite zarjadowanja a aktiwity w minjenych lětach su to nazornje pokazali. Nětko su tam nowu ideju zrodźili. Před pozadkom dźeń a wjetšeho zajima wobydlerjow za regionalne a přirodnje produkowane žiwidła a wudźěłki ratarstwa chce gmejna zhromadnje z akterami zjawneho a politiskeho žiwjenja Sakskeje rjad zarjadowanjow wuhotować, kotrež maja so wěnować biologiskemu a přirodnemu ratarjenju. Nimo toho chcedźa aktiwisća, ke kotrymž słušatej nimo zastupjerjow Njebjelčanskeje gmejny tež Budyska ludowa uniwersita a sakska krajna centrala za politiske kubłanje, za žiwjenje na wsy wabić.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND