Rozmysluja wo posudku

srjeda, 10. januara 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Wohnjowoborne naležnosće su winowatostny nadawk gmejny. Wo njón so dotal kóžda komuna sama za sebje stara. We wobłuku zarjadniskeho zwjazka Při Klóšterskej wodźe pak móhli nětko po nowym puću kročić.

Pančicy-Kukow (SN/MWj). Štož kóžda z pjeć gmejnow zarjadniskeho zwjazka Při Klóšterskej wodźe tuchwilu sama za sebje čini – mjenujcy, zo nastaja wohnjowoborny plan –, dyrbjało so z njewotwisnym posudkom za wšitke pjeć gmejnow zhromadnje zdźěłać. „Jako wjesnjanosća smy sej přezjedni, zo je to zmysłapołne“, rjekny Chróšćanski wjesnjanosta Marko Kliman (CDU) na wčerawšim posedźenju zhromadźizny zarjadniskeho zwjazka. Zwonka dnjoweho porjada nastorčištaj wón a předsyda zwjazka Měrko Domaška zajimawu diskusiju.

Z tajkim njewotwisnym posudkom móhli zwěsćić, kak su wobory zarjadniskeho zwjazka nastajene a kak móhli so cyłkownje widźane dale wuwić. Posudk hodźał so po 75 procentach spěchować. Zbytk by zarjadniski zwjazk přewzał, dokelž dźě bychu wšitke gmejny z toho profitowali, praji Domaška.

Mjez zastupjerjemi jednotliwych gmejnow jewjachu so wčera dosć rozdźělne měnjenja. Tak měješe Eduard Luhmann z gmejny Ralbicy-Róžant wobmyslenja, zo móhło to k wohnjowobornemu zwjazkej wjesć, štož by prěni krok do wulkokomuny był. Markus Richter z gmejny Pančicy-Kukow tajki posudk wotpokaza, mějo jón za „škoda pjenjez“, dokelž gmejny swoje nadawki derje spjelnjeja. Za wužitniše by wón wuměnu mjez gmejnskimi woborami měł. A Beno Wałda z Worklečanskeje gmejny samo widźeše, zo stare gmejnske struktury zaso­ raz swoje hranicy docpěja, čehoždla by skónčnje načasu było, wo wulko­komunje diskutować.

Měrko Domaška podšmórny, zo wo­h­njowoborny posudk žadyn prawniski zawjazk njewoznamjenja, hewak by so to komunalnemu samopostajowanju spřećiwjało. Wón chce nětko najprjedy raz hromadźe z wjesnjanostami pruwo­wan­ske kriterije zdźěłać a so wobhonić, štó móhł tajki posudk zdźěłać a kelko by tón płaćił. Na přichodnym posedźenju 27. februara drje so zhromadźizna zarjadniskeho zwjazka znowa z wohnjowobornej tematiku zaběra.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND