Rozmysluja wo posudku

srjeda, 10. januara 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Wohnjowoborne naležnosće su winowatostny nadawk gmejny. Wo njón so dotal kóžda komuna sama za sebje stara. We wobłuku zarjadniskeho zwjazka Při Klóšterskej wodźe pak móhli nětko po nowym puću kročić.

Pančicy-Kukow (SN/MWj). Štož kóžda z pjeć gmejnow zarjadniskeho zwjazka Při Klóšterskej wodźe tuchwilu sama za sebje čini – mjenujcy, zo nastaja wohnjowoborny plan –, dyrbjało so z njewotwisnym posudkom za wšitke pjeć gmejnow zhromadnje zdźěłać. „Jako wjesnjanosća smy sej přezjedni, zo je to zmysłapołne“, rjekny Chróšćanski wjesnjanosta Marko Kliman (CDU) na wčerawšim posedźenju zhromadźizny zarjadniskeho zwjazka. Zwonka dnjoweho porjada nastorčištaj wón a předsyda zwjazka Měrko Domaška zajimawu diskusiju.

Z tajkim njewotwisnym posudkom móhli zwěsćić, kak su wobory zarjadniskeho zwjazka nastajene a kak móhli so cyłkownje widźane dale wuwić. Posudk hodźał so po 75 procentach spěchować. Zbytk by zarjadniski zwjazk přewzał, dokelž dźě bychu wšitke gmejny z toho profitowali, praji Domaška.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND