Spěšny internet za wšěch

štwórtk, 11. januara 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Gmejna Trjebin nadźija so stoprocentneho spěchowanja

Trjebin (AK/SN). Wutwar spěšneho in­terneta za cyłu komunu je dale wulki zaměr gmejny Trjebin. Cyłkownje płaći projekt něhdźe 386 000 eurow. Gmejnscy radźićeljo su na swojim wčerawšim po­sedźenju jednohłósnje wobzamkli, za to 38 000 eurow swójskich srědkow do hospodarskeho plana zapisać. Financować móža to dźakowano přidatnym do­chodam z přemysłoweho dawka 2017. „Běchmy ze 175 000 eurami dochodow planowali, dóstali smy hač do kónca lěta 315 000 eurow“, rozłoži komornica Carmen­ Petrick zwjeselace wuwiće srjedźołužiskeje komuny.­

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

  • Pnačičanski procesion - Die Panschwitzer Prozession.
  • Kulowscy křižerjo - Die Witticheunauer Kreuzreiter.
  • Njebjelčanscy křižerjo – Die Nebelschützer Verkündigungsprozession.
  • Chróšćanski křižerski procesion - Die Crostwitzer Osterreiter.
  • Baćonscy křižerjo - Osterreiter in Storcha
  • Ralbičanscy křižerjo - Die Ralbitzer Osterprozession.
  • Baćonscy křižerjo - Osterreiter in Storcha

nowostki LND