Za objektiwny wid wabiła

srjeda, 17. januara 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Gmejnscy radźićeljo Łaza so z wjelkami Minakałskeje črjódy zaběrali

Łaz (AK/SN). W normalnym padźe so wjelki w přirodźe čłowjeka zdaluja. „W Sakskej wjelk hišće ženje čłowjeka nadpadnył njeje. Přiwšěm njesměmy jeho podhódnoćić. Wjelk je strašne dźiwje zwěrjo. To dyrbjeli wobkedźbować“, podšmórny referentka Rěčičanskeho kontaktneho běrowa „Wjelki w Sakskej“ Jana Endel na wčerawšim­ posedźenju Łazowskeje gmejnskeje rady.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

  • Pnačičanski procesion - Die Panschwitzer Prozession.
  • Kulowscy křižerjo - Die Witticheunauer Kreuzreiter.
  • Njebjelčanscy křižerjo – Die Nebelschützer Verkündigungsprozession.
  • Chróšćanski křižerski procesion - Die Crostwitzer Osterreiter.
  • Baćonscy křižerjo - Osterreiter in Storcha
  • Ralbičanscy křižerjo - Die Ralbitzer Osterprozession.
  • Baćonscy křižerjo - Osterreiter in Storcha

nowostki LND