Na dobro rostlin, zwěriny a ludźi

štwórtk, 18. januara 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Tule na kromje Miłoćic blisko tamnišeje „žaby“ chce Njebjelčanska gmejna ekologiske ratarjenje zmóžnić.  Foto: SN/Maćij Bulank Tule na kromje Miłoćic blisko tamnišeje „žaby“ chce Njebjelčanska gmejna ekologiske ratarjenje zmóžnić. Foto: SN/Maćij Bulank

Miłoćicy (AK/SN). Přirodne, socialne a kulturne zajimy runohódnje wobkedźbować chce Njebjelčanska gmejna podłu Jaworskeje rěčki. W lěće 2014 wuwity ekologisko-wuměłski projekt „Njebjesa“ ma so tam po směrnicach permakultury zaměrnje dale wjesć, rozłoži geologa Thomas Noack na zašłym posedźenju Njebjelčanskeje gmejnskeje rady. Dotal nastachu hižo městno za chodojtypalenje, łuka z 55 sadowcami a biotop z kerkami a štomami. Přichodnje chcedźa baćonjace hnězdo nastajić. Dale planuja pjeć hektarow ratarskeje přestrjenje, kotraž ma po terasach nastać. Tak móže ju młody Chróšćanski ekoratar Ignac Wjesela z mašinami wobdźěłać, praji Thomas Noack. Skłoniny z kerkami a što­mami maja jednotliwe terasy wotdźěleć. Zaměr je komercielne permakulturne wobhospodarjenje.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND