Na dobro rostlin, zwěriny a ludźi

štwórtk, 18. januara 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Tule na kromje Miłoćic blisko tamnišeje „žaby“ chce Njebjelčanska gmejna ekologiske ratarjenje zmóžnić.  Foto: SN/Maćij Bulank Tule na kromje Miłoćic blisko tamnišeje „žaby“ chce Njebjelčanska gmejna ekologiske ratarjenje zmóžnić. Foto: SN/Maćij Bulank

Miłoćicy (AK/SN). Přirodne, socialne a kulturne zajimy runohódnje wobkedźbować chce Njebjelčanska gmejna podłu Jaworskeje rěčki. W lěće 2014 wuwity ekologisko-wuměłski projekt „Njebjesa“ ma so tam po směrnicach permakultury zaměrnje dale wjesć, rozłoži geologa Thomas Noack na zašłym posedźenju Njebjelčanskeje gmejnskeje rady. Dotal nastachu hižo městno za chodojtypalenje, łuka z 55 sadowcami a biotop z kerkami a štomami. Přichodnje chcedźa baćonjace hnězdo nastajić. Dale planuja pjeć hektarow ratarskeje přestrjenje, kotraž ma po terasach nastać. Tak móže ju młody Chróšćanski ekoratar Ignac Wjesela z mašinami wobdźěłać, praji Thomas Noack. Skłoniny z kerkami a što­mami maja jednotliwe terasy wotdźěleć. Zaměr je komercielne permakulturne wobhospodarjenje.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND