Přihotuja nowu jamu

štwórtk, 18. januara 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Kamjenjanski kaolinowy zawod přichodne lěta před wulkimi nadawkami

Kamjenej/Rakecy (JK/SN). Po tym zo běchu plany, nowu kaolinowu jamu pola Róžanta wutworić, zwrěšćili, je so zawod w Kamjenej pola Rakec wo dalše móžne městnosće prócował. Jedna z najwjetšimi wuhladami na dołho dosahace składy je płonina zapadnje zwjazkoweje dróhi B 96 napřećo tuchwilnej jamje. Na něhdźe 100 hektarow wulkej płoninje su loni hižo 80 točenjow přewjedli a zwěsćili, zo je kwalita kaolina na tej městnosći přewšo dobra, zo ju tam w dosahacym mnóstwje maja a zo by zawodej zawěsćiła dołhodobne wudobywanje. To je po słowach nawody Helmuta Struchtrupa tež trjeba, po tym zo su w minjenymaj lětomaj ćeže­ měli kaolin wotbyć. Wosebje papjerowa industrija, za kotruž je wjele do­breho kaolina trěbne, je stagněrowała. Powšitkowne wožiwjenje hospodarstwa w Europje pak je tomu dopomhało, zo je kaolin zaso požadany. Kaolinowni je so nimo toho poradźiło, zdobyć nowych kupcow w skandinawiskich krajach. Tak je zawěsćene, zo móža w přichodźe dale kóžde lěto ně­hdźe 210 000 tonow běłeho złota wurywać a předawać.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu njedźelu wotmě so w Blunju 11. serbski ewangelski domizniski dźeń. Tule nańdźe někotre fotowe impresije ze swjedźenja, kotrež je Janek Wowčer zapopadnył.
Am 17. Juni fand in Bluno der 11. sorbische evangelische Heimattag statt. Hier finden si

nowostki LND