Worjoły so dale rozmnožeja poručenje

wutora, 23. januara 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Pućowacy – mjez nimi mnozy kolesowarjo – z Němskeje kaž tež z Čěskeje, ze Šwicarskeje, Nižozemskeje abo tohorunja studenća z cyłeho swěta we wobłuku wukubłanja w biosferowym rezerwaće Hornjołužiska hola a haty rady wodychnu. Tole wuchadźa z naprašowanjow, kotrež fachowcy w Stróžanskim Domje tysac hatow prawidłownje přewjeduja. Foto: SN/Maćij Bulank Pućowacy – mjez nimi mnozy kolesowarjo – z Němskeje kaž tež z Čěskeje, ze Šwicarskeje, Nižozemskeje abo tohorunja studenća z cyłeho swěta we wobłuku wukubłanja w biosferowym rezerwaće Hornjołužiska hola a haty rady wodychnu. Tole wuchadźa z naprašowanjow, kotrež fachowcy w Stróžanskim Domje tysac hatow prawidłownje přewjeduja. Foto: SN/Maćij Bulank

Loni 16 000 ludźi Stróžanski Dom tysac hatow wopytało

Stróža (SN/mwe). Loni su w Stróžanskim Domje tysac hatow něhdźe 16 000 wopytowarjow zličili. „To bě dobra sezona, wosebje wot apryla do oktobra“, zdźěla na naprašowanje Serbskim Nowinam sobudźěłaćerka biosferoweho rezerwata Hornjołužiska hola a haty Christina Schmidt. „Nadźijamy so wězo hišće wjace zajimcow, za to pak dyrbi so naš dom nadregionalnje zna­ćiši stać. Wot oktobra 2017 słušamy ke ‚knylerej Hornjeje Łužicy‘, štož zawěsće dale a wjace pućowacych tež z wukraja přiwabi.“ Loni w měrcu bě Dom tysac hatow­ pjeć lět wotewrjeny. Hač do toho je jón něhdźe 75 000 ludźi wšěch gene­racijow we wobłuku najwšelakorišich zarjadowanjow wopytało. Lětsa wočakuja stotysacteho hosća.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu njedźelu wotmě so w Blunju 11. serbski ewangelski domizniski dźeń. Tule nańdźe někotre fotowe impresije ze swjedźenja, kotrež je Janek Wowčer zapopadnył.
Am 17. Juni fand in Bluno der 11. sorbische evangelische Heimattag statt. Hier finden si

nowostki LND