Worjoły so dale rozmnožeja poručenje

wutora, 23. januara 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Pućowacy – mjez nimi mnozy kolesowarjo – z Němskeje kaž tež z Čěskeje, ze Šwicarskeje, Nižozemskeje abo tohorunja studenća z cyłeho swěta we wobłuku wukubłanja w biosferowym rezerwaće Hornjołužiska hola a haty rady wodychnu. Tole wuchadźa z naprašowanjow, kotrež fachowcy w Stróžanskim Domje tysac hatow prawidłownje přewjeduja. Foto: SN/Maćij Bulank Pućowacy – mjez nimi mnozy kolesowarjo – z Němskeje kaž tež z Čěskeje, ze Šwicarskeje, Nižozemskeje abo tohorunja studenća z cyłeho swěta we wobłuku wukubłanja w biosferowym rezerwaće Hornjołužiska hola a haty rady wodychnu. Tole wuchadźa z naprašowanjow, kotrež fachowcy w Stróžanskim Domje tysac hatow prawidłownje přewjeduja. Foto: SN/Maćij Bulank

Loni 16 000 ludźi Stróžanski Dom tysac hatow wopytało

Stróža (SN/mwe). Loni su w Stróžanskim Domje tysac hatow něhdźe 16 000 wopytowarjow zličili. „To bě dobra sezona, wosebje wot apryla do oktobra“, zdźěla na naprašowanje Serbskim Nowinam sobudźěłaćerka biosferoweho rezerwata Hornjołužiska hola a haty Christina Schmidt. „Nadźijamy so wězo hišće wjace zajimcow, za to pak dyrbi so naš dom nadregionalnje zna­ćiši stać. Wot oktobra 2017 słušamy ke ‚knylerej Hornjeje Łužicy‘, štož zawěsće dale a wjace pućowacych tež z wukraja přiwabi.“ Loni w měrcu bě Dom tysac hatow­ pjeć lět wotewrjeny. Hač do toho je jón něhdźe 75 000 ludźi wšěch gene­racijow we wobłuku najwšelakorišich zarjadowanjow wopytało. Lětsa wočakuja stotysacteho hosća.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND