Z drogami wikowałoj

wutora, 23. januara 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Budyšin (SN). Před wulkej chłostanskej komoru krajneho sudnistwa je so dźensa w Budyšinje zahajiło jednanje přećiwo 28lětnej žonje z Waldhufena pola Niskeje a přećiwo 32lětnemu zhotowjerjej gratow z Wósporka. Statne rěčnistwo jimaj mjez druhim wumjetuje, zo staj w času wot 26. meje do 7. awgusta 2017 w sydom padach crystal z Pólskeje do Němskeje dowožowałoj, zo byštaj drogu tu z dobytkom předałoj. Kaž z informa­cijow sudnistwa wuchadźa, bě 28lětna terminy a městnosće přepodaća z pólskimi wikowarjemi wothłosowała a dojednała. ­Po tym je ze swojim wosobowym awtom hromadźe z wobskorženym tworu přez mjezu do Němskeje wozyła. Wobaj staj crystal na to ­rozdźělnym wote­běrarjam we Wósporku a wokolinje pře­dawałoj a při tym něhdźe 25 000 eurow dobytka „nadźěłałoj“.

Žona njeje předchłostana. 32lětny muž ma porno tomu w zwjazkowym centralnym registrje pjeć zapiskow, jedyn z nich tohorunja drogoweho delikta dla. Wobaj staj w přepytowanskej jatbje. Dźensnišemu prěnjemu terminej slědujetej 31. januara a 5. februara dalšej.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND