Pytaja nowe wužadanje

póndźela, 29. januara 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Gmejna Njebjelčicy chce so na inowatiwnym projekće wobdźělić

Njebjelčicy (JK/SN). Wopismo za dobyće wubědźowanja „Jadriwa wjes“ w kategoriji małe wsy njebě ani hišće tak prawje wuschnyte, da žno předstaji Njebjelčanski wjesnjanosta Tomaš Čornak (CDU) minjeny štwórtk gmejnskim radźićelam nowy pilotowy projekt, na kotrymž móh­ła so gmejna wobdźělić. W tym padźe jedna so wo akciju ratarsko-ekonomiskeho wotrjada Göttingenskeje uniwersity, kotruž spěchuje Zwjazk a kotraž je po cyłej Němskej wupisana. Wubě­dźowanje spěchuje wuwiće konceptow k dołhodobnemu wužiwanju krajinow ze socialno-hospodarskimi systemami. Njebjelčenjo móhli na te wašnje projekt „Njebjesa“ njedaloko Miłoćic bytostnje dale wuwić. Tu dźe tež wo nowe formy, ratarsku pódu wužiwać a přirodu škitać. To je za Njebjelčanow prawe wuchadźišćo. Tuž radźićeljo přihłosowachu, zo gmejna wotpowědnu próstwu Göttingenskej uniwersiće zapoda. Projekt ma so spočatk 2019 zahajić. Ze spočatnje wjace hač 400 zajimcow je 40 prěnje koło přetrało. Nětko móhli Njebjelčicy hišće wuspěšnje do wubědźowanja zapřimnyć.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND