Pytaja nowe wužadanje

póndźela, 29. januara 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Gmejna Njebjelčicy chce so na inowatiwnym projekće wobdźělić

Njebjelčicy (JK/SN). Wopismo za dobyće wubědźowanja „Jadriwa wjes“ w kategoriji małe wsy njebě ani hišće tak prawje wuschnyte, da žno předstaji Njebjelčanski wjesnjanosta Tomaš Čornak (CDU) minjeny štwórtk gmejnskim radźićelam nowy pilotowy projekt, na kotrymž móh­ła so gmejna wobdźělić. W tym padźe jedna so wo akciju ratarsko-ekonomiskeho wotrjada Göttingenskeje uniwersity, kotruž spěchuje Zwjazk a kotraž je po cyłej Němskej wupisana. Wubě­dźowanje spěchuje wuwiće konceptow k dołhodobnemu wužiwanju krajinow ze socialno-hospodarskimi systemami. Njebjelčenjo móhli na te wašnje projekt „Njebjesa“ njedaloko Miłoćic bytostnje dale wuwić. Tu dźe tež wo nowe formy, ratarsku pódu wužiwać a přirodu škitać. To je za Njebjelčanow prawe wuchadźišćo. Tuž radźićeljo přihłosowachu, zo gmejna wotpowědnu próstwu Göttingenskej uniwersiće zapoda. Projekt ma so spočatk 2019 zahajić. Ze spočatnje wjace hač 400 zajimcow je 40 prěnje koło přetrało. Nětko móhli Njebjelčicy hišće wuspěšnje do wubědźowanja zapřimnyć.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

  • Pnačičanski procesion - Die Panschwitzer Prozession.
  • Kulowscy křižerjo - Die Witticheunauer Kreuzreiter.
  • Njebjelčanscy křižerjo – Die Nebelschützer Verkündigungsprozession.
  • Chróšćanski křižerski procesion - Die Crostwitzer Osterreiter.
  • Baćonscy křižerjo - Osterreiter in Storcha
  • Ralbičanscy křižerjo - Die Ralbitzer Osterprozession.
  • Baćonscy křižerjo - Osterreiter in Storcha

nowostki LND