Wjace wužiwarjow zapisanych

štwórtk, 01. februara 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Biblioteki z elektroniskim wupožčowanjom bilancuja lěto 2017

Kamjenc (SN/MWj). Štóž měni, zo budu biblioteki medialneje změny dla bórze njetrjebawše, móhł so přez wopyt jednoho ze 14 zarjadnišćow, kotrež w hornjołužiskim zwjazku „Onleihe“ hromadźe dźěłaja, wo napřećiwku přeswědčić dać. Mjeztym pjeć lět wobstejacy zwjazk wobydlerjam w Budyšinje, Biskopicach, Ha­brachćicach,­ Zhorjelcu, Wojerecach, Kamjencu, Lubiju, Niskej, Ottendorfje-Okrilli, Radebergu, Radebeulu, Rózborku, Běłej Wodźe a Žitawje zmóžnja, biblioteku mobilnje wodnjo a w nocy „wopytać“. Loni bu tónle poskitk 17 235 razow wužiwany, bilancuje nawodnica Kamjenskeje měšćanskeje biblioteki Marion Kutter. Na te wašnje su 89 485 medijow elektronisce wupožčili, štož je nimale 20 000 wjace hač lěto do toho. Wjace hač tysac nowych wužiwarjow je so w lěće 2017 za online-wupožčowanje zapisało. Najwoblubowaniše běchu kriminalne romany Sebastiana Fitzeka­ a Karin Slaughter kaž tež žonjace romany Lucindy Riley a Charlotty Link.

Při wšěch zwjeselacych ličbach njemóže žana rěč wo tym być, zo klasiske medije zańdu. W zwjazku Onleihe wobdźělene biblioteki registrowachu loni wjace hač dwaj milionaj wupožčenych medijow. Z toho běchu jeno štyri procenty e-bookow a dalšich elektroniskich medijow. Kaž Marion Kutter rozłoži, bědźa so knihownje w tym zwisku ze wšelakimi problemami. Na jednym boku wšitke knihi w digitalnej formje njewuchadźeja, na tamnym boku někotre nakładnistwa předań licencow bibliotekam zapowědźa resp. čas wužiwanja wobmjezuja, štož k pomjeńšenemu poskitkej wjedźe. Při­čina toho je pobrachowacy prawniski zakład, kaž wobsteji wón za wupožčowanje analognych knihow a časopisow. Němski zwjazk bibliotekow tuchwilu ze Zwjazkom a krajemi wo wotpowědnych wužiwanskich prawach jedna.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND