Popłatk za pěstowarnju so podróši

pjatk, 02. februara 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Nastajnosći dyrbja so gmejnske rady z tym rozestajeć, hač staršiski popłatk za pěstowarnje přiměrja, štož zwjetša rěka, zo jón podróša. Tež Kubšiskich ­radźićelow je tema nětko zaběrała.

Kubšicy (CS/SN). Při njedawnym orkanje „Friederike“ je Kubšiska gmejna z módrym wóčkom wotešła. Tole rjekny wjesnjanosta Olaf Reichert (njestronjan) na zašłym posedźenju gmejnskeje rady. Jeničce w Bošecach bě sčasami milina wupadnyła, štož k tomu wjedźeše, zo dyrbješe tamniša zakładna šula 19. januara zawrjena wostać. Kubłanišćo je zdobom jedne z najwažnišich inwesticiskich předewzaćow gmejny. Jeho nuzne saněrowanje ma so lětsa zahajić. Dale chcedźa wjacore ležownosće kupić, dwě juchowej jamje twarić a puć wot Bošec do Jenkec ponowić. Zadołženje na wobydlerja wučinja jeničce 35,44 eurow. Ličba wobydlerjow je z nimale 2 600 minjene lěta w dalokej měrje konstantna wostała. Jedna z přičin je, zo móžeš w Kubšicach derje bydlić. Runje tohodla pak je tež nuznje trjeba šulu ponowić. Runočasnje chcedźa so prócować, zo młodym swójbam městno za swójski dom poskića.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND