Róčnicu martrarskeje smjerće hódnje wopominali

póndźela, 05. februara 2018
artikl hódnoćić
(0 )
W kopatej połnej Radworskej wosadnej cyrkwi su sobotu 75. róčnicu martrarskeje smjerće zbóžnoprajeneho Alojsa Andrickeho wopominali. Serbskeho kapłana běchu nacionalsocialisća 3. februra 1943 morili.  Foto: Bosćij Handrik W kopatej połnej Radworskej wosadnej cyrkwi su sobotu 75. róčnicu martrarskeje smjerće zbóžnoprajeneho Alojsa Andrickeho wopominali. Serbskeho kapłana běchu nacionalsocialisća 3. februra 1943 morili. Foto: Bosćij Handrik

Radwor (SN/MkWj). Z wulkej swjedźenskej Božej mšu su katolscy wěriwi sobotu w Radworju 75. róčnicu martrarskeje smjerće zbóžnoprajeneho kapłana Alojsa Andrickeho wopominali. K tomu mó­žachu w kopaće pjelnjenej wosadnej cyrkwi biskopa Drježdźansko-Mišnjanskeje diecezy Heinricha Timmereversa witać, kotrehož běchu křižerjo z Chelna do Ra­dworja přewodźeli. Mjez hosćimi běchu tež wěriwi Zhorjelskeho biskopstwa, kolpingowcy, pólscy skawća a šulerjo zakładneje šule z delnjošleskeho městačka Rząsiny. Kubłanišćo je pomjenowane po Alojsu Andrickim, kotrehož běchu nacionalsocialisća 3. februara 1943 w koncentraciskim lěhwje Dachau ze smjertnej sykawu morili.

Róčnica bě dokładnje spřihotowana. Tak běchu jeno za tón dźeń wulki spěwny cyłk zestajeli, kotryž wobsteješe z Meje, Lilije, Chróšćanskeho cyrkwinskeho chóra a chóra Kulowskeho towarstwa Bratrowstwo. Božu mšu wobrubichu nimo toho dujerjo, Radworski młodźinski chór, němski cyrkwinski chór a sotry klóštra Marijineje hwězdy. Jara poradźeny bě tež program chowancow Radworskeho katolskeho dźěćaceho domu „Alojs Andricki“.

Biskop Heinrich Timmerevers w swojim prě­dowanju zwurazni, zo je hłuboko hnuty směć stać w cyrkwi, w kotrejž bu Alojs Andricki křćeny, firmowany a w kotrejž bě wón 1939 swoju primicu swjećił. Jako dopomnjenku na sobotny swjedźeń přepo­da Marta Hantušec, wulkosotrowča Alojsa Andrickeho, biskopej Timmer­eversej wulku swěčku.

Přizamkny so swjedźeń na farskej łuce, kotryž je tež biskop za wosobinske rozmołwy z wěriwimi wužiwał.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND