Wjednistwo wobory nowe

wutora, 06. februara 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Bukecy (CS/SN). Nowe wjednistwo Bukečanskeje wohnjoweje wobory je tamniša gmejnska rada na swojim zašłym posedźenju wobkrućiła. Po tym zo bě kónc minjeneho lěta Cornelia Schulze swoje zastojnstwo złožiła, pomjenowachu radźićeljo Christophera Schrödera za noweho nawodu. 26lětny so tuchwilu na woborneho mištra wukubłuje. Wón je sej předewzał, organizatoriske naležnosće wobornikow polěpšić a zhromadne dźěło z gmejnu skrućić. Nowy zastupowacy nawoda Bukečanskeje wobory je Kai Pietsch­mann. Wón dźěła w Kubšiskim metal předźěłacym zawodźe a je sej w Bukecach jednoswójbny dom natwarił. Wobaj běštaj wonaj hižo z čłonom młodźinskeje wobory, kotruž Cornelia Schulze dale nawjeduje. Wona pak pyta za sebje naslědnika abo naslědnicu.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

  • Pnačičanski procesion - Die Panschwitzer Prozession.
  • Kulowscy křižerjo - Die Witticheunauer Kreuzreiter.
  • Njebjelčanscy křižerjo – Die Nebelschützer Verkündigungsprozession.
  • Chróšćanski křižerski procesion - Die Crostwitzer Osterreiter.
  • Baćonscy křižerjo - Osterreiter in Storcha
  • Ralbičanscy křižerjo - Die Ralbitzer Osterprozession.
  • Baćonscy křižerjo - Osterreiter in Storcha

nowostki LND