Wjednistwo wobory nowe

wutora, 06. februara 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Bukecy (CS/SN). Nowe wjednistwo Bukečanskeje wohnjoweje wobory je tamniša gmejnska rada na swojim zašłym posedźenju wobkrućiła. Po tym zo bě kónc minjeneho lěta Cornelia Schulze swoje zastojnstwo złožiła, pomjenowachu radźićeljo Christophera Schrödera za noweho nawodu. 26lětny so tuchwilu na woborneho mištra wukubłuje. Wón je sej předewzał, organizatoriske naležnosće wobornikow polěpšić a zhromadne dźěło z gmejnu skrućić. Nowy zastupowacy nawoda Bukečanskeje wobory je Kai Pietsch­mann. Wón dźěła w Kubšiskim metal předźěłacym zawodźe a je sej w Bukecach jednoswójbny dom natwarił. Wobaj běštaj wonaj hižo z čłonom młodźinskeje wobory, kotruž Cornelia Schulze dale nawjeduje. Wona pak pyta za sebje naslědnika abo naslědnicu.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019

nowostki LND