Zwonaj změjetaj serbski napis

štwórtk, 08. februara 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Bernd Lorenz und Theodor Hensel (wotlěwa) pokazataj rysowance noweju zwonow ze serbskimaj tekstomaj.  Foto: Carmen Schumann Bernd Lorenz und Theodor Hensel (wotlěwa) pokazataj rysowance noweju zwonow ze serbskimaj tekstomaj. Foto: Carmen Schumann

W Barće prócuje so spěchowanske towarstwo wo nowe zwony za tamnišu cyrkej. Za to wuwiwaja najwšelakoriše ideje, kotrež běchu loni dosć wuspěšne, kaž wčera bilancowachu.

Bart (CS/SN). Lětsa nazymu maja so twarske dźěła na zwóńcy Bartskeje cyrk­winskeje wěže zahajić. Ale hdy dokładnje wotwisuje wo toho, hdy tam njetopyrje wućahnu. Tole rjekny předsyda zwony spěchowaceho towarstwa Bernd Lorenz na wčerawšej sobustawskej zhromadźi­znje. Wón pak je optimistiski, zo móža so potom wšitke trěbne dźěła po planje přewjesć­ a zo nowej zwonaj w lěće 2019 po­swjeća. Loni je towarstwo wjace hač 11 000 eurow nazběrało. Wosebje wuspěšne běchu akcije kołowokoło Bartskich adwentnych wikow, jako mějachu nimale 1 500 eurow dochodow. Mjez druhim běchu 15 swěčkowych wobłukow z motiwom Barta zhotowili. Te pak běchu nablaku wupředate, tak zo dyrbjachu přidatne skazanki přijimać. Samo swójba von Lippe Weißenfels z Düsseldorfa je tajki wobłuk skazała. Wjace hač 8 000 eurow je towarstwo darjene dó­stało, beneficny gospelowy koncert je nimale­ tysac eurow wunjesł.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND