Zwonaj změjetaj serbski napis

štwórtk, 08. februara 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Bernd Lorenz und Theodor Hensel (wotlěwa) pokazataj rysowance noweju zwonow ze serbskimaj tekstomaj. Foto: Carmen Schumann Bernd Lorenz und Theodor Hensel (wotlěwa) pokazataj rysowance noweju zwonow ze serbskimaj tekstomaj. Foto: Carmen Schumann

W Barće prócuje so spěchowanske towarstwo wo nowe zwony za tamnišu cyrkej. Za to wuwiwaja najwšelakoriše ideje, kotrež běchu loni dosć wuspěšne, kaž wčera bilancowachu.

Bart (CS/SN). Lětsa nazymu maja so twarske dźěła na zwóńcy Bartskeje cyrk­winskeje wěže zahajić. Ale hdy dokładnje wotwisuje wo toho, hdy tam njetopyrje wućahnu. Tole rjekny předsyda zwony spěchowaceho towarstwa Bernd Lorenz na wčerawšej sobustawskej zhromadźi­znje. Wón pak je optimistiski, zo móža so potom wšitke trěbne dźěła po planje přewjesć­ a zo nowej zwonaj w lěće 2019 po­swjeća. Loni je towarstwo wjace hač 11 000 eurow nazběrało. Wosebje wuspěšne běchu akcije kołowokoło Bartskich adwentnych wikow, jako mějachu nimale 1 500 eurow dochodow. Mjez druhim běchu 15 swěčkowych wobłukow z motiwom Barta zhotowili. Te pak běchu nablaku wupředate, tak zo dyrbjachu přidatne skazanki přijimać. Samo swójba von Lippe Weißenfels z Düsseldorfa je tajki wobłuk skazała. Wjace hač 8 000 eurow je towarstwo darjene dó­stało, beneficny gospelowy koncert je nimale­ tysac eurow wunjesł.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND