Na wichory přihotowani być

štwórtk, 08. februara 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Gmejna Hamor inwestuje do wěstoty při Bjerwałdskim jězoru

Hamor (AK/SN). Žołmy łamace připrawy při Hamorskim, Klětnjanskim a Delnjowujězdźanskim přibrjohu Bjerwałdskeho jězora chce Hamorska gmejna tak wu­hotować, zo wone tež w padźe wulkich wichorow funguja. Čłonojo tamnišeje gmejnskeje rady na swojim zašłym po­sedźenju wobzamknychu, najprjedy připrawy na Klětnjanskim boku sporjedźeć. Wotpowědny nadawk we wobjimje 22 000 eurow dósta předewzaće z Rib­nitza-Damgartena. Za tydźeń maja so dźěła zahajić a spočatk wodosportoweje sezony 1. apryla hotowe być.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

  • Pnačičanski procesion - Die Panschwitzer Prozession.
  • Kulowscy křižerjo - Die Witticheunauer Kreuzreiter.
  • Njebjelčanscy křižerjo – Die Nebelschützer Verkündigungsprozession.
  • Chróšćanski křižerski procesion - Die Crostwitzer Osterreiter.
  • Baćonscy křižerjo - Osterreiter in Storcha
  • Ralbičanscy křižerjo - Die Ralbitzer Osterprozession.
  • Baćonscy křižerjo - Osterreiter in Storcha

nowostki LND