Na wichory přihotowani być

štwórtk, 08. februara 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Gmejna Hamor inwestuje do wěstoty při Bjerwałdskim jězoru

Hamor (AK/SN). Žołmy łamace připrawy při Hamorskim, Klětnjanskim a Delnjowujězdźanskim přibrjohu Bjerwałdskeho jězora chce Hamorska gmejna tak wu­hotować, zo wone tež w padźe wulkich wichorow funguja. Čłonojo tamnišeje gmejnskeje rady na swojim zašłym po­sedźenju wobzamknychu, najprjedy připrawy na Klětnjanskim boku sporjedźeć. Wotpowědny nadawk we wobjimje 22 000 eurow dósta předewzaće z Rib­nitza-Damgartena. Za tydźeń maja so dźěła zahajić a spočatk wodosportoweje sezony 1. apryla hotowe być.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND