Samo torta ze žonopa była

póndźela, 12. februara 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Za předawanskim blidom žonopoweho wobchoda poskića Bärbel Hübner njeli čomne družiny žonopa.  Foto: Uwe Menschner Za předawanskim blidom žonopoweho wobchoda poskića Bärbel Hübner njeli čomne družiny žonopa. Foto: Uwe Menschner

W sprjewinym měsće je tele dny žonopowy wobchod swoje dźesaćlětne wobstaće swjećił. Tež po tak dołhim času mějićelej přeco hišće z nowymi idejemi překwapjataj.

Budyšin (UM/SN). Budyšin a žonop słušatej prosće hromadźe. Nic jenož, dokelž jón kóžde lěto tysacy nakładnych awtow z Małowjelkowskeho zawoda Develey do cyłeje Němskeje woža. Tež w měsće samym móžeš so na slědy žonopa podać. Hižo dźesać lět wjedźetaj Budyšanaj Falk Lorenz a Manfred Lüdtke na Mjasowych wikach žonopowy wobchod z manufakturu a muzejom. To je dobra adresa wšitkim, kotřiž žonop jenož w kuchni njewužiwaja, ale chcedźa tež něšto wo jeho stawiznach, přitomnosći a přichodźe wědźeć. A tych je wjele. „Loni mějachmy 78 000 wopytowarjow. Za mały priwatny muzej kaž naš je to šwarna ličba“, wjeseli so Manfred Lüdtke.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND