Samo torta ze žonopa była

póndźela, 12. februara 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Za předawanskim blidom žonopoweho wobchoda poskića Bärbel Hübner njeli čomne družiny žonopa. Foto: Uwe Menschner Za předawanskim blidom žonopoweho wobchoda poskića Bärbel Hübner njeli čomne družiny žonopa. Foto: Uwe Menschner

W sprjewinym měsće je tele dny žonopowy wobchod swoje dźesaćlětne wobstaće swjećił. Tež po tak dołhim času mějićelej přeco hišće z nowymi idejemi překwapjataj.

Budyšin (UM/SN). Budyšin a žonop słušatej prosće hromadźe. Nic jenož, dokelž jón kóžde lěto tysacy nakładnych awtow z Małowjelkowskeho zawoda Develey do cyłeje Němskeje woža. Tež w měsće samym móžeš so na slědy žonopa podać. Hižo dźesać lět wjedźetaj Budyšanaj Falk Lorenz a Manfred Lüdtke na Mjasowych wikach žonopowy wobchod z manufakturu a muzejom. To je dobra adresa wšitkim, kotřiž žonop jenož w kuchni njewužiwaja, ale chcedźa tež něšto wo jeho stawiznach, přitomnosći a přichodźe wědźeć. A tych je wjele. „Loni mějachmy 78 000 wopytowarjow. Za mały priwatny muzej kaž naš je to šwarna ličba“, wjeseli so Manfred Lüdtke.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND