Swět cirkusa w Kulowje był

póndźela, 12. februara 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Wjesołe wobliča a pisane kostimy su sobotny póstniski ćah žonow po Kulowje postajeli. Gernot Menzel Wjesołe wobliča a pisane kostimy su sobotny póstniski ćah žonow po Kulowje postajeli. Gernot Menzel

Póstniski ćah žonow z pisanymi wobrazami přihladowarjow zawjeselił

Kulow (bl/SN). Hižo wot zańdźeneho štwórtka knježitej w Kulowje hołk a tołk. Wjeršk póstniskeje sezony je docpěty. Na hasach­ a w barach tłóča so syły karnewalistow. W 312. sezonje knježitaj princ Tomaš Šołta ze swojej princesnu Sandru nad Kulowskimi póstnicami. Štwórtk wšak dyrbješe princ swój ceptar nachwilnje wotedać, wšako knježachu žony w tamnišej stolicy karnewala.

Tež sobotu ćehnješe ćah žonow-norow po měsće. 92 wobrazow čakaše na přihladowarjow. Po zwučenym wašnju jěchachu amacony na wupyšenych konjach na čole. Jako cirkusowe dompterki běchu jich kostimy prawje na lětuše hesło wothłosowane: „Swět je cirkus“. A tak bě sej wjele skupinkow kostim po mjenowanym hesle spasliło, zešiło a jón z wjeselom prezentowało. Jako zaječki w cylindru běchu sej Sulšečanske młynske myše šikwane předrasćenje přemyslili. Tež cirkusowe direktorki, dalša skupinka dompterkow, artistki a klawnki so na karnewalowym ćahu wobdźělichu.

wozjewjene w: Lokalka

Galerija

dalši wobraz (1) Wjele kreatiwnych idejow a tójšto časa nałožowachu žony minjene tydźenje za swoje kostimy, kotrež su wone sobotu prezentowali.
dalši wobraz (2) Dwójce je póstniski ćah žonow sobotu po Kulowje ćahnył.
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

  • Pnačičanski procesion - Die Panschwitzer Prozession.
  • Kulowscy křižerjo - Die Witticheunauer Kreuzreiter.
  • Njebjelčanscy křižerjo – Die Nebelschützer Verkündigungsprozession.
  • Chróšćanski křižerski procesion - Die Crostwitzer Osterreiter.
  • Baćonscy křižerjo - Osterreiter in Storcha
  • Ralbičanscy křižerjo - Die Ralbitzer Osterprozession.
  • Baćonscy křižerjo - Osterreiter in Storcha

nowostki LND