Swět cirkusa w Kulowje był

póndźela, 12. februara 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Wjesołe wobliča a pisane kostimy su sobotny póstniski ćah žonow po Kulowje postajeli. Gernot Menzel Wjesołe wobliča a pisane kostimy su sobotny póstniski ćah žonow po Kulowje postajeli. Gernot Menzel

Póstniski ćah žonow z pisanymi wobrazami přihladowarjow zawjeselił

Kulow (bl/SN). Hižo wot zańdźeneho štwórtka knježitej w Kulowje hołk a tołk. Wjeršk póstniskeje sezony je docpěty. Na hasach­ a w barach tłóča so syły karnewalistow. W 312. sezonje knježitaj princ Tomaš Šołta ze swojej princesnu Sandru nad Kulowskimi póstnicami. Štwórtk wšak dyrbješe princ swój ceptar nachwilnje wotedać, wšako knježachu žony w tamnišej stolicy karnewala.

Tež sobotu ćehnješe ćah žonow-norow po měsće. 92 wobrazow čakaše na přihladowarjow. Po zwučenym wašnju jěchachu amacony na wupyšenych konjach na čole. Jako cirkusowe dompterki běchu jich kostimy prawje na lětuše hesło wothłosowane: „Swět je cirkus“. A tak bě sej wjele skupinkow kostim po mjenowanym hesle spasliło, zešiło a jón z wjeselom prezentowało. Jako zaječki w cylindru běchu sej Sulšečanske młynske myše šikwane předrasćenje přemyslili. Tež cirkusowe direktorki, dalša skupinka dompterkow, artistki a klawnki so na karnewalowym ćahu wobdźělichu.

wozjewjene w: Lokalka

Galerija

dalši wobraz (1) Wjele kreatiwnych idejow a tójšto časa nałožowachu žony minjene tydźenje za swoje kostimy, kotrež su wone sobotu prezentowali.
dalši wobraz (2) Dwójce je póstniski ćah žonow sobotu po Kulowje ćahnył.
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND