Při busowym zastanišću twarja

srjeda, 14. februara 2018
artikl hódnoćić
(0 )
W aprylu započnu w Budyšinje tónle wotrězk Tuchorskeje hasy ponowjeć. Buso weho dwórnišća dla (naprawo) činja to w mjeńšich wotrězkach. Foto: Steffen Unger W aprylu započnu w Budyšinje tónle wotrězk Tuchorskeje hasy ponowjeć. Buso weho dwórnišća dla (naprawo) činja to w mjeńšich wotrězkach. Foto: Steffen Unger

Za ponowjenje poslednjeho wotrězka Tuchorskeje w Budyšinje je měšćanska rada nětko zelenu swěcu dała. Hinak hač na druhich městnach njetrjebaja za to žane štomy pušćić.

Budyšin (CK/SN). Jednohłósnje je Budyska měšćanska rada na swojim zašłym posedźenju wobzamknyła, posledni hišće njesaněrowany dźěl Tuchorskeje hasy wot Friedricha Engelsoweho naměsta hač k wotbóčce na Liebknechtowu wobšěrnje ponowjeć. Najwjetši problem při tym je centralne busowe dwórnišćo. Tohodla chcedźa projekt we wjacorych mjeńšich wotrězkach zwoprawdźić a 2. apryla započeć, bjez toho zo přijězd k busowemu dwórnišću zahaća. Na cyłkownej naprawje wobdźělene su nimo wysoko- a hłubokotwarskeho zarjada města tež měšćanski wopłóčkowy zawod a energijowe a wodowe zawody města. Tuchwilu mjenujcy nimaja tam hišće žane porjadne wotwodźowanje dešćikoweje wody, a nadróžne wobswětlenje dyrbja tohorunja ponowić.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND