Při busowym zastanišću twarja

srjeda, 14. februara 2018
artikl hódnoćić
(0 )
W aprylu započnu w Budyšinje tónle wotrězk Tuchorskeje hasy ponowjeć. Buso weho dwórnišća dla (naprawo) činja to w mjeńšich wotrězkach.  Foto: Steffen Unger W aprylu započnu w Budyšinje tónle wotrězk Tuchorskeje hasy ponowjeć. Buso weho dwórnišća dla (naprawo) činja to w mjeńšich wotrězkach. Foto: Steffen Unger

Za ponowjenje poslednjeho wotrězka Tuchorskeje w Budyšinje je měšćanska rada nětko zelenu swěcu dała. Hinak hač na druhich městnach njetrjebaja za to žane štomy pušćić.

Budyšin (CK/SN). Jednohłósnje je Budyska měšćanska rada na swojim zašłym posedźenju wobzamknyła, posledni hišće njesaněrowany dźěl Tuchorskeje hasy wot Friedricha Engelsoweho naměsta hač k wotbóčce na Liebknechtowu wobšěrnje ponowjeć. Najwjetši problem při tym je centralne busowe dwórnišćo. Tohodla chcedźa projekt we wjacorych mjeńšich wotrězkach zwoprawdźić a 2. apryla započeć, bjez toho zo přijězd k busowemu dwórnišću zahaća. Na cyłkownej naprawje wobdźělene su nimo wysoko- a hłubokotwarskeho zarjada města tež měšćanski wopłóčkowy zawod a energijowe a wodowe zawody města. Tuchwilu mjenujcy nimaja tam hišće žane porjadne wotwodźowanje dešćikoweje wody, a nadróžne wobswětlenje dyrbja tohorunja ponowić.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

  • Pnačičanski procesion - Die Panschwitzer Prozession.
  • Kulowscy křižerjo - Die Witticheunauer Kreuzreiter.
  • Njebjelčanscy křižerjo – Die Nebelschützer Verkündigungsprozession.
  • Chróšćanski křižerski procesion - Die Crostwitzer Osterreiter.
  • Baćonscy křižerjo - Osterreiter in Storcha
  • Ralbičanscy křižerjo - Die Ralbitzer Osterprozession.
  • Baćonscy křižerjo - Osterreiter in Storcha

nowostki LND