Při busowym zastanišću twarja

srjeda, 14. februara 2018
artikl hódnoćić
(0 )
W aprylu započnu w Budyšinje tónle wotrězk Tuchorskeje hasy ponowjeć. Buso weho dwórnišća dla (naprawo) činja to w mjeńšich wotrězkach.  Foto: Steffen Unger W aprylu započnu w Budyšinje tónle wotrězk Tuchorskeje hasy ponowjeć. Buso weho dwórnišća dla (naprawo) činja to w mjeńšich wotrězkach. Foto: Steffen Unger

Za ponowjenje poslednjeho wotrězka Tuchorskeje w Budyšinje je měšćanska rada nětko zelenu swěcu dała. Hinak hač na druhich městnach njetrjebaja za to žane štomy pušćić.

Budyšin (CK/SN). Jednohłósnje je Budyska měšćanska rada na swojim zašłym posedźenju wobzamknyła, posledni hišće njesaněrowany dźěl Tuchorskeje hasy wot Friedricha Engelsoweho naměsta hač k wotbóčce na Liebknechtowu wobšěrnje ponowjeć. Najwjetši problem při tym je centralne busowe dwórnišćo. Tohodla chcedźa projekt we wjacorych mjeńšich wotrězkach zwoprawdźić a 2. apryla započeć, bjez toho zo přijězd k busowemu dwórnišću zahaća. Na cyłkownej naprawje wobdźělene su nimo wysoko- a hłubokotwarskeho zarjada města tež měšćanski wopłóčkowy zawod a energijowe a wodowe zawody města. Tuchwilu mjenujcy nimaja tam hišće žane porjadne wotwodźowanje dešćikoweje wody, a nadróžne wobswětlenje dyrbja tohorunja ponowić.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND