Twarske nadawki za šulu a hort přepodate

srjeda, 14. februara 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Pančicy-Kukow (SN/MWj). Ponowjenje třěchi Šule Ćišinskeho a přetwar bywšeje pěstowarnje na hort stej lětsa najwjetšej twarskej předewzaći gmejny Pančicy-Kukow. Za projektaj su radźićeljo na swojim zašłym posedźenju twarskim firmam nadawki we wobjimje nimale 300 000 eurow přepodali.

Přewažnje předewzaća z blišeje wokoliny budu na třěše šule dźěłać. Tak změje Mickelec firma z Radworja třěchikryjerske a klempnarske dźěła na starosći, Smječkečanski Gerntkec zawod wukonja ćěsliske a drjewotwarske dźěła a Wotrowska Bulankec firma stara so wo błyskowód a elektroinstalaciju. Dale přepo­dachu radźićeljo nadawkaj za róštotwar Heidenauskemu zawodej a za wotwožowanje starych twaršćiznow Kamjenskemu předewzaću.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND