Twarske nadawki za šulu a hort přepodate

srjeda, 14. februara 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Pančicy-Kukow (SN/MWj). Ponowjenje třěchi Šule Ćišinskeho a přetwar bywšeje pěstowarnje na hort stej lětsa najwjetšej twarskej předewzaći gmejny Pančicy-Kukow. Za projektaj su radźićeljo na swojim zašłym posedźenju twarskim firmam nadawki we wobjimje nimale 300 000 eurow přepodali.

Přewažnje předewzaća z blišeje wokoliny budu na třěše šule dźěłać. Tak změje Mickelec firma z Radworja třěchikryjerske a klempnarske dźěła na starosći, Smječkečanski Gerntkec zawod wukonja ćěsliske a drjewotwarske dźěła a Wotrowska Bulankec firma stara so wo błyskowód a elektroinstalaciju. Dale přepo­dachu radźićeljo nadawkaj za róštotwar Heidenauskemu zawodej a za wotwožowanje starych twaršćiznow Kamjenskemu předewzaću.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND