Nowe ideje za pohrjebnišća

štwórtk, 15. februara 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Gmejna prócuje so wo spěchowanske pjenjezy a zaruča swójski podźěl

Slepo (AK/SN). Pohrjebnišća w Slepom, Rownom a Mułkecach chce Slepjanska gmejna porjeńšić a jim nowy wonkowny wobraz spožčić. Tomu je so tamniša gmejnska rada na swojim zašłym posedźenju wuznała a za to dwě twarskej naprawje jednohłósnje schwaliła. „W Slepom dźe wo to, wobhrodźenje ponowić“, rjekny nawodnica hłowneho zarjada Marion Mudrina. „Stary groćany płót ma so zhubić, žiwy płót zwutorhać a cyły teren z wjetšimi swobodnymi městnami wuhotować.“ To ma dohromady ně­hdźe 100 000 eurow płaćić. Za projekt prócuje so gmejna wo 80procentowske spěchowanje z programa ILE we łužiskej jězorinje. Ze swójskeje kasy ma něhdźe 20 000 eurow přidać. Twarsku naprawu pak da jenož potom přewjesć, dóstanje-li za nju spěchowanske pjenjezy. Tak steji to w rozšěrjenym naćisku k wobzamknjenju.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND