Trochu chwile wodychnyć

póndźela, 19. februara 2018
artikl hódnoćić
(0 )
W Rakecach wobydlerjo ze zajimom wobkedźbuja, kak na terenje bywšeho knježeho dwora nowa kupnica nastawa. Tele dny tam třěšne cyhele składu, tak zo móža potom z nutřkownym wutwarom pokročować. Foto: Feliks Haza W Rakecach wobydlerjo ze zajimom wobkedźbuja, kak na terenje bywšeho knježeho dwora nowa kupnica nastawa. Tele dny tam třěšne cyhele składu, tak zo móža potom z nutřkownym wutwarom pokročować. Foto: Feliks Haza

Rakečanska gmejna hakle klětu z wjetšimi inwesticijemi

Rakecy (SN/MWj). Lěto 2018 je po wšěm zdaću poslednje, w kotrymž dyrbi Rakečanska gmejna z konsolidowanjom žiwa być. Tole připowědźi tamniši wjesnjanosta Swen Nowotny (CDU) na zašłym posedźenju gmejnskeje rady.

Po tym zo bě naćisk hospodarskeho plana srjedź januara wupołoženy, je jón wjetšina gmejnskeje rady nětko z dwěmaj napřećiwnymaj hłosomaj a jednym wzdatym schwaliła. Po słowach wjesnjanosty je so poradźił spagat mjez konsolidowanjom a trěbnymi wudawkami.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND