Trochu chwile wodychnyć

póndźela, 19. februara 2018
artikl hódnoćić
(0 )
W Rakecach wobydlerjo ze zajimom wobkedźbuja, kak na terenje bywšeho knježeho dwora nowa kupnica nastawa. Tele dny tam třěšne cyhele składu, tak zo móža potom z nutřkownym wutwarom pokročować.  Foto: Feliks Haza W Rakecach wobydlerjo ze zajimom wobkedźbuja, kak na terenje bywšeho knježeho dwora nowa kupnica nastawa. Tele dny tam třěšne cyhele składu, tak zo móža potom z nutřkownym wutwarom pokročować. Foto: Feliks Haza

Rakečanska gmejna hakle klětu z wjetšimi inwesticijemi

Rakecy (SN/MWj). Lěto 2018 je po wšěm zdaću poslednje, w kotrymž dyrbi Rakečanska gmejna z konsolidowanjom žiwa być. Tole připowědźi tamniši wjesnjanosta Swen Nowotny (CDU) na zašłym posedźenju gmejnskeje rady.

Po tym zo bě naćisk hospodarskeho plana srjedź januara wupołoženy, je jón wjetšina gmejnskeje rady nětko z dwěmaj napřećiwnymaj hłosomaj a jednym wzdatym schwaliła. Po słowach wjesnjanosty je so poradźił spagat mjez konsolidowanjom a trěbnymi wudawkami.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

  • Pnačičanski procesion - Die Panschwitzer Prozession.
  • Kulowscy křižerjo - Die Witticheunauer Kreuzreiter.
  • Njebjelčanscy křižerjo – Die Nebelschützer Verkündigungsprozession.
  • Chróšćanski křižerski procesion - Die Crostwitzer Osterreiter.
  • Baćonscy křižerjo - Osterreiter in Storcha
  • Ralbičanscy křižerjo - Die Ralbitzer Osterprozession.
  • Baćonscy křižerjo - Osterreiter in Storcha

nowostki LND