Přistaw na Klětnjanskej stronje Bjerwałdskeho jězora je zaso ...

wutora, 20. februara 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Přistaw na Klětnjanskej stronje Bjerwałdskeho jězora je zaso dospołny. Dźensa dopołdnja su swětłownju na jeje městnje­ znowa zakótwili. Wona bě so loni w oktobrje při wichoru wottorhnyła. Hajo Renker (na foće) z Renkerec firmy w Ribnitzu-Damgartenje je ze swojim 300 psow sylnym čołmom ponton wěsće do přistawa transportował. Tež spočatk sezony wokoło jutrow pak njebudźe­ hišće móžno na ponton ze swětłownju hić. Foto: Joachim Rjela

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND