Žadny wopyt w pěstowarni

srjeda, 21. februara 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Něhdyši sakski ministerski prezident prof. dr. Georg Milbradt (naprawo) je póndźelu mjez druhim pěstowarnju w Pančicach-Kukowje wopytał.  Foto:  Feliks Haza Něhdyši sakski ministerski prezident prof. dr. Georg Milbradt (naprawo) je póndźelu mjez druhim pěstowarnju w Pančicach-Kukowje wopytał. Foto: Feliks Haza

Něhdyši sakski ministerski prezident so tež z wobydlerjemi rozmołwjał

Miłoćicy (SN/mwe). Z wjeselom móžachu póndźelu popołdnju w Miłočanskim Křesćansko-socialnym kubłanskim skutku (CSB), w Sakskim wjesnym kuratoriju (SLK) kaž tež w towarstwje Dowol na wsy něhdyšeho sakskeho ministerskeho prezidenta prof. dr. Geor­ga Milbradta witać. Jeho přewodźeše, kaž kóždolětnje na tajkim pućowanju po wólbnym wokrjesu, serbski zapósłanc krajneho sejma Alojs Mikławšk (wobaj CDU).

Georg Milbradt je z klóštrom Marijinej hwězdu wusko zwjazany, wšako bě wón jedyn z hłownych iniciatorow 1. sakskeje krajneje wustajency 1998. Tuž so poli­tikar na wusłužbje wězo zajimuje, što so dźensa w tym teritoriju wotměwa, hdźež bě wón swój čas tež derje a konstruktiwnje ze Serbami hromadźe dźěłał a je so samo z jich maćeršćinu zaběrał.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND