Za stipendije so požadać

wutora, 20. februara 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Budyšin. Za wobdźělenje na rěčnym kursu­ čěšćiny w Praze wot 27. julija do 24. awgusta 2018 abo w Českich Budějovicach wot 20. awgusta do 7. septembra 2018 su stipendije k dispoziciji. Rěčny centrum WITAJ je posrědkuje. Zajimcy njech hač do 15. měrca w RCW swoje při­zje­wjenske podłožki wotedadźa (Póstowe naměsto 2, 02625 Budyšin, e-mail: ). Dokładne informacije su pod www.witaj-sprachzentrum.de přistupne.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND