Dobre nazhonjenja dale dawać

pjatk, 23. februara 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Njebjelčicy (JK/SN). Dobre nazhonjenja, zachować a wobstajnje polěpšeć žiwjenske wuměnjenja na wsy, chce a smě Njebjelčanska gmejna tež dalšim komunam w Sakskej posrědkować. Na wčerawšim posedźenju gmejnskeje rady informo­waše wjesnjanosta Tomaš Čornak (CDU) wo tym, zo wobdźěli so w naležnosćach wuwića gmejnow mjez druhim na wuradźowanju zwjazka dožiwjenskich wsow lětsa w Rodewischu. Tam budźe přednošować wo wuwićowym koncepće gmejny kaž tež wo dotal dobrych nazhonjenjach, dźeń a bóle so wusměrjeć na přijomne a přichodakmane žiwjenje na wsy.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND