Dobre nazhonjenja dale dawać

pjatk, 23. februara 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Njebjelčicy (JK/SN). Dobre nazhonjenja, zachować a wobstajnje polěpšeć žiwjenske wuměnjenja na wsy, chce a smě Njebjelčanska gmejna tež dalšim komunam w Sakskej posrědkować. Na wčerawšim posedźenju gmejnskeje rady informo­waše wjesnjanosta Tomaš Čornak (CDU) wo tym, zo wobdźěli so w naležnosćach wuwića gmejnow mjez druhim na wuradźowanju zwjazka dožiwjenskich wsow lětsa w Rodewischu. Tam budźe přednošować wo wuwićowym koncepće gmejny kaž tež wo dotal dobrych nazhonjenjach, dźeń a bóle so wusměrjeć na přijomne a přichodakmane žiwjenje na wsy.

Po tym zo běchu njedawno wuspěšnje na zwjazkowym wubědźowanju „Jadriwa wjes“ wotrěznyli, su Njebjelčenjo prašani partnerojo a multiplikatorojo dalšim na dobrym wjesnym wuwiću zajimo­wanym gmejnam. Jako dopokaz zjawneho kaž tež politisko-hospodarskeho zajima za serbsku gmejnu wotměje so lětuši sakski dźeń škita domi­zny 26. měrca w Njebjelčicach. Na nim wobdźěli so wjac hač 120 zastupnikow sakskich komunow. Po wuradźowanjach chce Njebjelčanska gmejna jim na třoch tematiskich wodźenjach wuwićowy koncept a dobry staw swojich wjesnych dźělow nazornje zbližić.

Dokelž hižo dale w gmejnje njebydli, njemóže Erika Bulankowa po sakskim komunalnym zakonju dale gmejnska radźićelka być. Wčera su ju z wulkim dźakom za dotalne skutkowanje na dobro gmejny rozžohnowali. Bulankowa pak budźe gmejnu dale jako fachowča na polu twarstwa poradźować. Naslědnika za nju­ žanoho njewola, dokelž bě wona jenička radźićelka frakcije SPD.

Dnjowy dypk, dorozumić so wo dalšim wutwarje škitnych naprawow podłu rěčki Jawory kaž tež wo přichodnym wužiwanju něhdyšeho spjateho basenka blisko Njebjelčic z fachowcami krajneho zarjadnistwa za rěčne zawěry, njejsu wčera­ wobjednali. Chorosće a dowola dla njemó­žachu so fachowcy wobdźělić. Wuradźowanje w měrcu nachwataja. A to­horunja za wčera planowane předstajenje młodych inwestorow wo wužiwanju dźěla halow Njebjelčanskeje plahowarnje rancow, nachwataja w aprylu.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND