Wo spěchowanje so prócować

póndźela, 26. februara 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Kubšicy (CS/SN). Ćežišći planowanych inwesticijow w Kubšiskej gmejnje stej lětsa­ nuznje trěbne saněrowanje Zakładneje šule Bošecy a wutwar wokrjesneje dróhi přez Jenkecy. Tole rozłoži radźićelam gmejny Kubšicy wjesnjanosta Olaf Reichert (CDU) na zašłym wuradźowanju gmejnskeje rady. Předewzaći pak móža hakle zwoprawdźić, hdyž dóstanu trěbne spěchowanske srědki přizwolene.

Wjesnjanosta skedźbni wšitkich wobydlerjow na to, zo je Leaderowa kónčina Budyski Horni kraj, kotrejž tež Kubšiska gmejna přisłuša, srjedź měsaca namołwu za nowe projektowe srědki zahajiła. Hač do 18. apryla móža priwatnicy kaž tež zawody swoje podłóžki za projekty w běrowje regionalneho managementa Leaderoweje kónčiny w Korzymje zapodać a so wo spěchowanske srědki pró­cować. Na přikład móže młoda swójba, kotraž so rozsudźi prózdne, do lěta 1960 nastate twarjenje kupić a je saněrować, ze spěchowanjom Leaderoweho managementa hač do 90 000 eurow ličić.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND