Planuja solarny park

srjeda, 28. februara 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Wobswětowe zwjazki kritizuja zasah do ratarskich płonin

Hodźij (CK/SN). Wot julija chce inwestor w Žičenju solarny park twarić. 1,77 hektarow wulku płoninu direktnje pódla železniskich kolijow zapadnje wsy při přemysłownišću při dwórnišću wón wot lońšeho wotnaja. Nastajić chce tam 2 600 modulow z wukonom dohromady 750 kilowattow. Wot septembra ma připrawa milinu produkować. Zo bychu za to twarske prawo wutworili, zdźěłachu tak mjenowany předewzaćowy twarski plan a su jón zjawnje wupołožili. Woby­dlerjo žane pokiwy abo kritiki njepřednjesechu. Ze 26 naprašowanych nošerjow zjawnych zajimow pjeć žane znapřećiwjenja njeměješe. Z kritikami tamnych je so Hodźijska gmejnska rada na swojim zašłym posedźenju zaběrała.

Zelena liga drje fotowoltaikowu připrawu zasadnje wita, wotpokazuje pak tajki solarny park na ratarsce wužiwanej płoninje. Tomu so tež přirodoškitny zwjazk NABU přizamknje.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

  • Pnačičanski procesion - Die Panschwitzer Prozession.
  • Kulowscy křižerjo - Die Witticheunauer Kreuzreiter.
  • Njebjelčanscy křižerjo – Die Nebelschützer Verkündigungsprozession.
  • Chróšćanski křižerski procesion - Die Crostwitzer Osterreiter.
  • Baćonscy křižerjo - Osterreiter in Storcha
  • Ralbičanscy křižerjo - Die Ralbitzer Osterprozession.
  • Baćonscy křižerjo - Osterreiter in Storcha

nowostki LND