Wustawki aktualizowane

pjatk, 02. měrca 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Žane jednotne rjadowanje, kak pohrjebnišća a ćěłownje wužiwać

Malešecy (CS/SN). Swoje wustawki za pohrjebnišća na teritoriju gmejny je ­Malešanska gmejnska rada na swojim zašłym posedźenju aktualizowała. Dokelž běchu popłatki za rowy w lěće 2003 posledni raz postajili, dyrbjachu je nětko aktualnym wobstejnosćam přiměrić. Zdźěla je samo podwojichu, zo bychu znajmjeńša wudawki za reparatury a inwesticije zarunane byli. Radźićeljo njejsu pak jenož wo wysokosći popłatkow diskutowali. Runje tak woni porokowachu, zo njeje žanoho jednotneho rjadowanja za to, wužiwać wšelake pohrjebnišća a ćěłownje. Skónčnje dojednachu so na to­, zo měł so do nowych wustawkow wotrězk přiwzać, po kotrymž su nadrobnosće wužiwanja we wjesnych pohrjebnišćowych wustawkach rjadowane. Tomu je dwanaće radźićelow přihłosowało, dwaj běštaj přećiwo tomu a jedyn so ­hłosa wzda.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND