Wustawki aktualizowane

pjatk, 02. měrca 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Žane jednotne rjadowanje, kak pohrjebnišća a ćěłownje wužiwać

Malešecy (CS/SN). Swoje wustawki za pohrjebnišća na teritoriju gmejny je ­Malešanska gmejnska rada na swojim zašłym posedźenju aktualizowała. Dokelž běchu popłatki za rowy w lěće 2003 posledni raz postajili, dyrbjachu je nětko aktualnym wobstejnosćam přiměrić. Zdźěla je samo podwojichu, zo bychu znajmjeńša wudawki za reparatury a inwesticije zarunane byli. Radźićeljo njejsu pak jenož wo wysokosći popłatkow diskutowali. Runje tak woni porokowachu, zo njeje žanoho jednotneho rjadowanja za to, wužiwać wšelake pohrjebnišća a ćěłownje. Skónčnje dojednachu so na to­, zo měł so do nowych wustawkow wotrězk přiwzać, po kotrymž su nadrobnosće wužiwanja we wjesnych pohrjebnišćowych wustawkach rjadowane. Tomu je dwanaće radźićelow přihłosowało, dwaj běštaj přećiwo tomu a jedyn so ­hłosa wzda.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND