Agentura budźe twarnišćo

štwórtk, 08. měrca 2018
artikl hódnoćić
(0 )

W kompleksu chcedźa wohnjoškitne připrawy a garažu ponowić

Budyšin (CK/SN). W twarjenjach Budyskeje agentury za dźěło dyrbi so wohnjoškit bytostnje polěpšić, kaž posudk fachowcow wujewja. Za to su wobšěrne twarske dźěła trěbne. Šef agentury Thomas Berndt tele dny rjekny, zo dyrbja alarmowe připrawy dospołnje ponowić, za čož dyrbja w kóždym běrowje a na chódbach wjerchi wotkryć. „W twarjenjach maja tohorunja wohnjoškitne sćěny natwarić, zo njemóhł so kur wšudźe wupřestrěwać“, Berndt wuswětli. Za přidatny ćěkanski puć dyrbja swisle jednoho z domow přetwarić. W zwisku z twarskimi dźěłami je nimo toho trjeba, špundowanja ponowić a garažu w pincy sa­něrować. Kóšty budu so po dotalnym trochowanju w jednocyfrowym milio­nowym wobłuku pohibować. „Nowo­twar by hišće dróši był“, Thomas Berndt zwurazni.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND