Agentura budźe twarnišćo

štwórtk, 08. měrca 2018
artikl hódnoćić
(0 )

W kompleksu chcedźa wohnjoškitne připrawy a garažu ponowić

Budyšin (CK/SN). W twarjenjach Budyskeje agentury za dźěło dyrbi so wohnjoškit bytostnje polěpšić, kaž posudk fachowcow wujewja. Za to su wobšěrne twarske dźěła trěbne. Šef agentury Thomas Berndt tele dny rjekny, zo dyrbja alarmowe připrawy dospołnje ponowić, za čož dyrbja w kóždym běrowje a na chódbach wjerchi wotkryć. „W twarjenjach maja tohorunja wohnjoškitne sćěny natwarić, zo njemóhł so kur wšudźe wupřestrěwać“, Berndt wuswětli. Za přidatny ćěkanski puć dyrbja swisle jednoho z domow přetwarić. W zwisku z twarskimi dźěłami je nimo toho trjeba, špundowanja ponowić a garažu w pincy sa­něrować. Kóšty budu so po dotalnym trochowanju w jednocyfrowym milio­nowym wobłuku pohibować. „Nowo­twar by hišće dróši był“, Thomas Berndt zwurazni.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND