Hajnicy z bilancu njespokojom

pjatk, 09. měrca 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Hońtwjerske drustwo Nowoslicy hłownu zhromadźiznu přewjedło

Nowoslicy (JK/SN). Čłonojo Nowosličanskeho hońtwjerskeho drustwa móža so wjeselić. Woni dóstanu w přichodnych tydźenjach dźěl dochodow z wotnajenskich zrěčenjow drustwa podźělnje wupłaćeny. Předsydstwo bě to rozsudźiło, kaž předsyda drustwa Pětr Wawry čłonam na lětušej hłownej zhromadźiznje drustwa w Nowoslicach zdźěli. Na Kamjenskim katasterowym zarjedźe wobstarachu sej aktualny zapis wobsedźerjow ležownosćow wokoło Nowoslic. ­Nimo toho dóstachu wšitke konkretne daty čłonow kaž tež wobsedźerjow ležownosćow. Nětko móža z derje pjelnjeneje kasy drustwa kóždemu woprawnjenemu čłonej wupłaćić dwaj euraj na hektar přenajateje płoniny, wróćo sahajo hač do lěta 2009. To drustwownikow wězo zwjeseli. Tójšto z nich je so na lětušej hłownej wobdźěliło, pokazujo zajim na drustwje a dźěle předsydstwa a hajnikow.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND