Podpěra młodym wobornikam

póndźela, 12. měrca 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Carsten Čórlich přija wot Krollec mandźelskeju Kerstin a Renéja (prědku wotlěwa) 600 eurow za Smječkečansku młodźinsku woboru.  Foto: Alfons Handrik Carsten Čórlich přija wot Krollec mandźelskeju Kerstin a Renéja (prědku wotlěwa) 600 eurow za Smječkečansku młodźinsku woboru. Foto: Alfons Handrik

Smječkecy (aha/SN). Čłonojo dorostoweje Smječkečanskeje wohnjoweje wobory zetkachu so sobotu dopołdnja k swojemu planowanemu praktiskemu wukubłanju w hašenju. Wšitke dźesać młodych kameradow – mjez nimi štyri holcy – w starobje wosom do šěsnaće lět su so z hłownym nazwučowarjom Carstenom Čórlichom a jeho zastupjerjom Handrijom Kružu stajenym nadawkam z wulkej disciplinu wěnowali.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

  • Pnačičanski procesion - Die Panschwitzer Prozession.
  • Kulowscy křižerjo - Die Witticheunauer Kreuzreiter.
  • Njebjelčanscy křižerjo – Die Nebelschützer Verkündigungsprozession.
  • Chróšćanski křižerski procesion - Die Crostwitzer Osterreiter.
  • Baćonscy křižerjo - Osterreiter in Storcha
  • Ralbičanscy křižerjo - Die Ralbitzer Osterprozession.
  • Baćonscy křižerjo - Osterreiter in Storcha

nowostki LND