Gmejna swoje towarstwa dale podpěruje

póndźela, 12. měrca 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Dźěwin (AK/SN). Runje tak kaž loni chce Dźěwinska gmejna tež lětsa swoje to­war­stwa z dohromady 5 000 eurami spěchować. To su gmejnscy radźićeljo na swojim zašłym posedźenju wobzamknyli. Loni dósta Brězowske domizniske towarstwo 1 500 eurow, tamniše towarstwo historiskich wohnjowych woborow a ratarskeje techniki 1 000 eurow. Dźěwinskemu třělcowskemu towarstwu přewostajichu 500 eurow a po 400 eurach podpěrachu ­Dźěwinske karnewalowe towarstwo, tamniše sportowe towarstwo, zjednoćenstwo mjetelerjow, młodźinski klub kaž tež jěchanske a jězdne towarstwo.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND