Maja wulke wočakowanja

wutora, 13. měrca 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Gmejna chce wotwodźowanje wopłóčkow w Trjebinku planować

Trjebin (AK/SN). Swobodny stat Sakska chce wot wudobywanja brunicy wosebje potrjechenu Trjebinsku gmejnu wolóžić. Z tak mjenowaneho wosebiteho fondsa za małe komuny ma Trjebin lětsa a přichodnej lěće stajne 70 000 eurow dóstać. „Hišće do lětnjeje přestawki ma wotpowědny zakoń płaćiwy być. Wuhlady za to su dobre“, podšmórny dr. Jens Albrecht, nawoda hospodarskeho referata w sakskej statnej kencliji, na zašłym posedźenju Trjebinskeje gmejnskeje rady. Podpěra je nuznje trěbna, wšako chce gmejna centralne wotwodźowanje wopłóčkow w Trjebinku planować. Tónle wjesny dźěl njeje hižo wot wotbagrowanja potrjecheny a wostanje. „Za připrajenje swobodneho stata smy jara dźakowni“, praješe wjesnjanosta Waldemar Locke (CDU). „Tak mamy za přichodne tři lěta planowansku wěstotu.“

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND