Serbske wobsahi sobu zapřijeć

wutora, 20. měrca 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Nowe towarstwo za Bjerwałdski jězor a za cyłu Hamorsku gmejnu

Rudej (AK/SN). Po móžnosći prawje bórze ma w Hamorskej gmejnje přemysłowe a turistiske towarstwo nastać. Wone ma być syć, informaciske žórło a zastupjer zajimow napřećo politikarjam a zarjadam. Přistupić móhli jemu zjednoćenstwa, rjemjeslnicy, přemysłownicy a dalši, kotřiž so wo turizm staraja. To bě wuslědk njedawneho zetkanja turistiskeho stajneho blida w Rudeji. „Njeńdźe jenož wo Bjerwałdski jězor, ale wo cyłu gmejnu“, podšmórny referentka za komunikaciju a management Hamorskeje gmejny Romy Ganer. Towarstwo móhło marketingowe dźěło wukonjeć a turistiske poskitki zwjazować.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND