Serbske wobsahi sobu zapřijeć

wutora, 20. měrca 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Nowe towarstwo za Bjerwałdski jězor a za cyłu Hamorsku gmejnu

Rudej (AK/SN). Po móžnosći prawje bórze ma w Hamorskej gmejnje přemysłowe a turistiske towarstwo nastać. Wone ma być syć, informaciske žórło a zastupjer zajimow napřećo politikarjam a zarjadam. Přistupić móhli jemu zjednoćenstwa, rjemjeslnicy, přemysłownicy a dalši, kotřiž so wo turizm staraja. To bě wuslědk njedawneho zetkanja turistiskeho stajneho blida w Rudeji. „Njeńdźe jenož wo Bjerwałdski jězor, ale wo cyłu gmejnu“, podšmórny referentka za komunikaciju a management Hamorskeje gmejny Romy Ganer. Towarstwo móhło marketingowe dźěło wukonjeć a turistiske poskitki zwjazować.

Nowe towarstwo měło originelne ideje wuwiwać a zwoprawdźić, praji ­Romy Ganer. Na přikład móhłoj so sportownja a inženjerska šula na terenje ­Hamorskeje milinarnje aktiwizować. Dale hodźał so wuměłski projekt „Wucho“ na Hamorskim přibrjohu Bjerwałdskeho ­jězora intensiwnišo wužiwać. Nimo toho Ganer namjetowaše, za cyłu gmejnu ­turisti­- skich wodźerjow wukubłać. Tuchwilu bydli w gmejnje ­Hamor něhdźe 5 000 ­ludźi we 18 wsach. Wjace hač 400 pře­mysłow je přizjewjenych. Z nich je 28 w industrijnym wobłuku, 77 we wikowanju, 73 w rjemjesle a 225 w posłužbni­stwje.

Na wobstejacym hodźało so natwarić, měnješe Edith Böhm z Turjeja pola Klětnoho. Wona skedźbni mjez druhim na wažnosć kolesowanskich šćežkow. Anne-Sophie Hußler z Krynhelec namjetowaše móžnosć sobujězdźenja, kotrež by transport mjez wjeskami wolóžiło (Mitfahrbank). Štóž na ławce sedźi, chce sobu jěć, wšojedne hač młodostny na zarjadowanje abo starši k nakupowanju. Patrick Pirl z Krynhelec měnješe, zo móhli internetnje tak mjenowanu čornu desku wu­tworić, hdźež hodźeli so kulturne, sportowe, turistiske a dalše pokiwy a terminy zapisać. Tež Johanna Gruner z Delnjowujězdźanskeho domizniskeho towarstwa by nowe turistiske towarstwo witała. Po słowach Romy Ganer dyrbjało wone serbske wobsahi na kóždy pad sobu zapřijeć. Mjez druhim měli turistiscy wodźerjo na wotbagrowane serbske wsy Łućo, Šepšecy a Čelno skedźbnić. „Móhł sej tež zhromadne dźěło z Wochožanskej Domowinskej skupinu abo z tamnišim towarstwom Šwjeloweje bróžnje předstajić“, praji Roman Krautz, wot lěta 2010 projektowy koordinator za Bjerwałdski jězor w Hamorskej gmejnje. „Wažne je, zo towarstwo takrjec wotdeleka nastanje a wobydlerjow sobu zapřijmje“, Roman Krautz wuzběhny.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND