Serbske wobsahi sobu zapřijeć

wutora, 20. měrca 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Nowe towarstwo za Bjerwałdski jězor a za cyłu Hamorsku gmejnu

Rudej (AK/SN). Po móžnosći prawje bórze ma w Hamorskej gmejnje přemysłowe a turistiske towarstwo nastać. Wone ma być syć, informaciske žórło a zastupjer zajimow napřećo politikarjam a zarjadam. Přistupić móhli jemu zjednoćenstwa, rjemjeslnicy, přemysłownicy a dalši, kotřiž so wo turizm staraja. To bě wuslědk njedawneho zetkanja turistiskeho stajneho blida w Rudeji. „Njeńdźe jenož wo Bjerwałdski jězor, ale wo cyłu gmejnu“, podšmórny referentka za komunikaciju a management Hamorskeje gmejny Romy Ganer. Towarstwo móhło marketingowe dźěło wukonjeć a turistiske poskitki zwjazować.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND